DAS (Deutsche Ausland Schule)

İstanbul’daki Üçüncü DAS Okulu

İELEV Özel Lisesi, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Alman Lisesi ve İstanbul (Erkek) Lisesinden sonra İstanbul’da bu statüye sahip üçüncü okul olarak akredite edilmiştir. Akreditasyon 5 Nisan 2017 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin İstanbul Baş konsolosluğu'nda atılan imzalarla yürürlüğe girmiştir. Dünyada bu statüye sahip toplam 140 okul bulunmaktadır.

Ayrıca İELEV Özel Lisesi, Türkiye’de, anaokulundan liseye okulları bulunan, Almanya tarafından akredite edilmiş tek okul olma özelliğini taşımaktadır. Verilen bu özel statü sayesinde, İELEV Özel Lisesine okulun laboratuvar ve teknik donanım benzeri ihtiyaçları için maddi destek sağlanacaktır.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®