Başarılarımız< Geri dönün

17.12.2018

“Eğitimde İnovasyon Zirvesi” Gerçekleşti

“Eğitimde İnovasyon Zirvesi” Gerçekleşti

İELEV Özel 125. Yıl Yerleşkesinde düzenlenen, paylaşacak çok şeyi olan eğitim alanında çalışan profesyonelleri, akademisyenleri ve eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını bir araya getiren Eğitimde İnovasyon Zirvesi 15 Aralık Cumartesi günü yoğun katılımla gerçekleşti.

EİZ’18, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünde, Prof. Dr. Cem Say, Dr. Ergün Akgün, Dr. Fatoş Karahasan, Prof. Dr. Uğur Batı’ nın konuşmacı olarak katıldığı, “Değişen Eğitimde, İnovatif Yaklaşımlar” temasının işlendiği bir panelle başladı.

Panelde, “z kuşağı” adını verdiğimiz mevcut öğrenci yapısı ve “alfa kuşağı” dediğimiz geleceğin öğrencilerine hitap ederken, bu kuşakların ihtiyaçlarının birer veri olarak görülmesi ve bu verilere göre çözümler üretilmesi üzerinde duruldu. Büyük veriden önce küçük veride yani “birey”de değişimin başlaması gerektiği, bu değişimi yapacak kişilerin de öğretmenler olduğu ifade edildi.

Bu noktada eğitime düşen rolde, analog dünyada var olmaya çalışan öğrenciye birey olarak saygı duyup duygusal zekasının gelişimine katkıda bulunmak, proje dersleri ve akran öğrenmesiyle takım oyuncusu olmayı öğrenmesi ve kişilerarası iletişimini geliştirmesi için yönlendirirken teknolojinin sunduklarından faydalanılması gerektiği vurgulandı.

Birbirinden inovatif alan ve konularda, eşzamanlı oturumlarla devam eden zirvede, 33 eğitimci, çeşitli branşlarda, 9 atölye çalışması ve 18 sunum yapıldı.


Foto Galeri

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®