Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

İELEV OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

İELEV Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda öğrencilere psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için onlara rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan donanımlı bir 21. yüzyıl dünya vatandaşı olarak yaşama hazır olmalarına destek olmaktır. 

İELEV Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesindeki çalışmalarını Covid-19 sürecinde farklılaşan ihtiyaçları da dikkate alarak ''Yüz Yüze'',  ''Online'' ve “Hibrit Eğitim'' Modelleri için farklı şekillerde yapılandırmıştır.

Bu süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmalara dair fikir sahibi olmak için aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.


GENEL BİLGİLER

 • COVID-19 sürecinde ortaya çıkan yeni güçlük alanlarına yönelik, dijital formlar aracılığıyla durum tespitleri yapılır ve ilgili psikolojik danışmanlar çözüm odaklı olarak süreci ele alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi uzmanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerinin devamı için eğitim ve süpervizyon çalışmaları sürdürülür. Tüm psikolojik danışmanlarımız ayda bir defa psikiyatrist /psikanalist eşliğinde süpervizyon desteği alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının gelişimine katkıda bulunmak üzere, “Psikolojik Danışma Sempozyumu” düzenlenir. Bu çalışmalara ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller, eğitimciler ve eğitim yöneticileri katılır.
 • Koşulların farklılaşması ve yıl içinde yüz yüze eğitim modelinin değişmesi noktasında yapılacak düzenlemeler için alternatif plan ve programlar oluşturulur.
 • Olası bir karantina döneminde öğrencilerin, velilerin ve akademik kadronun sürece uyum ve başetme becerileri desteklenir. Öğrencilerin sosyal-duygusal tutum ve becerilerini geliştirmeleri konusunda sınıf, branş öğretmenleri ve idareyle iş birliği içinde çalışılır.
 • Olası bir karantina sürecinde öğrencileri nasıl destekleyecekleri konusunda akademik kadroya mentorluk yapılır.
 • Süreç içerisinde yaşanabilecek duygusal-davranışsal zorluklarda pedagojik destek sağlanır ve takip edilir.
 • Okulumuzun olası bir doğal afet veya kriz durumunda uygulamaya koyduğu “Kriz Yönetimi Prosedürü” çerçevesinde gerekli planlamalar, hazırlıklar ve uygulamalar yapılır.
 • Öğrenci Davranışlarını İzleme ve Değerlendirme Kurulu etkinlikleri, Ödül Prosedürü ve Okul Yasası çerçevesinde öğrenci davranışlarının takibi yapılır. Prodesüdürün güncellenmesi ve bilgilendirme süreçlerinde etkin rol alınır.
 • Okulun destek birimlerinin çalışanlarına (Örneğin taşıma hizmetini sağlayan İlkem çalışanlarına) yönelik olarak “İletişim becerileri” temalı seminer çalışmaları ile öğrencilerin çevresel kaynakları desteklenir.
 • İhtiyaç doğrultusunda akademik kadronun ve destek personelin psikolojik dayanıklılığını destekleyici çalışmalar (grup ve paylaşım çalışmaları) yapılır.
 • İhtiyaç duyan öğrenciler, uzmanlara yönlendirilir ve uzman ile iletişim halinde
  öğrenciye destek verilir.
 • Okul içinde ihtiyaç doğrultusunda yapılan tüm çalışmalara pedagojik destek sağlanır.
 • Veli ve öğretmen için de psikolojik danışmanlara belirli çerçevede ulaşabilecekleri, getirdikleri konu ne olursa olsun, bazen çözümü zor ve sınırlı sorunlar dahil olmak üzere, ilgi gösterilerek dinlenilir ve gerekli destek sağlanır.
 • Pandemi kurulu toplantılarına katılım sağlanarak; pedagojik görüş bildirilir.

  Uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili genel bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  COVID-19 sürecinde öğrencilerimize hem de velilerimize yol göstermek amacıyla hazırladığımız bilgilendirici nitelikteki notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.