Etkinlikler< Geri dönün

3.4.2017

İELEV Özel Lisesi Öğrencileri, Okul ve Yaratıcılık Sempozyumuna “Hafızanın Yaratıcılığı, Yaratıcılığın Hafızası: Fanatizm, Liderlik ve Göçler” Projesiyle Katıldılar.

Hafızanın Yaratıcılığı, Yaratıcılığın Hafızası: Fanatizm, Liderlik ve Göçler Projesi ile tarih boyunca dünya sahnesinde etkin liderlerin izlediği politikaların sonucunda yaşanan göçlerin etkilerinin, göçü yaşayan toplumlardaki demografik değişimlerin incelenmesi ve liderlerin politikalarının son zamanlarda yeniden yükselen fanatizm kavramı ile yeniden tartışılması amaçlanmaktadır. Tarih ve coğrafya derslerinin 10. sınıflar için yürüttüğü proje; öğrencilerden birinin “Fanatizm” kavramı üzerine çalışma önerisi ile gündeme gelmiş, tarih ve coğrafya öğretmenleri ile 10. sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarıyla alternatif metinler ortaya çıkmıştır.

Coğrafya ders kitabının savaş ve göçler konusunun daha detaylı açıklanmasını isteyen öğrencilerimiz, bu konuya alternatif dört tema belirleyerek önce literatür tarama yapıp ardından temalarla ilgili kanıt temelli tarih öğretimi yöntemi kullanılarak kaynaklar seçmişlerdir. Öğrenciler “I. Dünya Savaşı Liderleri ve Göçler”, “II. Dünya Savaşı Liderleri ve Göçler”, “Soğuk Savaş Dönemi Liderleri ve Göçler”, “Soğuk Savaş Sonrası Liderleri ve Göçler” temalarıyla alternatif metinlerini yazarak, 1 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen “Okul ve Yaratıcılık Sempozyumu”nda süreci anlatıp yazdıkları metinleri dağıtarak, atölye sürecinde katılımcıların yaratıcı ve eleştirel değerlendirmelerini almışlardır.

 


Foto Galeri

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • The International Baccalaureate®MEB - Okul Sağlığı
  • İngilizce Drama Kulübü (International Schools Theatre Association)
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®
Lara escort türk filmleri türk porno ankara sgk ücretsiz kredi haberleri diyet zayıflama