İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu - Çekmeköy - Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

“Ölçülmeyen hiçbir şey değerlendirilemez.” anlayışı ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini sağlarken izlediğimiz sistemli izleme sürecinde merkezi yaklaşım esastır.

Okulumuz ölçme ve değerlendirme çalışmalarının odağında öğrenmeyi teşvik ile birlikte öğrencileri desteklemek yer alır. Bu yaklaşımla eğitim–öğretim çalışmalarını planlamak, geliştirmek ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel oluşturmak amacıyla çeşitli ölçme değerlendirme araçları uygulanır.

Öğrencinin ev görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü değerlendirmelerde kriterdir.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, gelişmiş eğitim sistemlerindeki kriterler kullanılarak ölçülmekte ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilmektedir. Akademik uygulamalarımız içerisinde kullanılan yöntemler, öğrenme ortamları ve etkinlikler, değerlendirme süreçleri ve uygulamalar tüm sınıflarda bir bütünlük gösterir.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinde sorumluluk almalarının gereğine inanarak;

  • Okul sonrasındaki yaşantılarında, planlamasını kendilerinin yapacakları bir sorumluluk alanı oluşturma becerisi edinebilmeleri,
  • Okul sürecinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması ve başka disiplinlere aktarımının gerçekleşmesi görüşüyle öğrencilerimize görev ve sorumluluklar veririz.

İELEV Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, her sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar;

  • Hazır bulunuşluk sınavları
  • Ders telafi çalışmaları
  • Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları
  • Kazanım değerlendirme çalışmaları
  • Genel değerlendirme sınavları
  • Genel tekrar sınavlarıdır.

Öğrencilerimizin başarısı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği ve İELEV Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde belirlenir.

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri sınıf seviyelerine göre ürün dosyası sunumları, gelişim raporları ve ara karneler dönemsel olarak velilerle paylaşılır. 5–8. Sınıflar Ara Karneleri kurum hedef ve kazanımları doğrultusunda hazırlanır ve her akademik bölüm kendisi ile ilgili kazanımlara yönelik öğrenci değerlendirmeleri yapar.

Yıl içerisinde yapılan yazılı sınavlarla birlikte ödev, proje, ders içi, ders dışı etkinliklerin birlikte değerlendirilmesi sonucu öğrencinin yılsonu başarı puanı hesaplanır.