Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Sınavlarda amaç, gerçekleştirilmek istenen hedeflere ne derece ulaşabildiğini ölçmektir. Sınav sonuçlarında hedeflenen başarıya ulaşılamazsa, başarı yüzdesi düşük olan konularla  ilgili pekiştirme çalışmaları yapılacaktır.

Seviye Belirleme Sınavları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından çoktan seçmeli olarak uygulanır. Diğer sınavlar ise yazılı yoklama şeklinde ders öğretmeni tarafından ve çoktan seçmeli şeklinde Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılır. Gerekli görülmedikçe sınav takviminde değişiklik yapılmaz. Yapılan değişiklikler veliye önceden bildirilir. 4.5.6.7.8.sınıflarda sınava gelmeyen öğrencilerimiz mazeret sınavına girebilmek için rapor getirmelidir.

  • 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Takvimine Ulaşmak İçin Tıklayınız.