Sınavlarda amaç, gerçekleştirilmek istenen hedeflere ne derece ulaşabildiğini ölçmektir. Sınav sonuçlarında hedeflenen başarıya ulaşılamazsa, başarı yüzdesi düşük olan konularla  ilgili pekiştirme çalışmaları yapılacaktır.

Seviye Belirleme Sınavları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından çoktan seçmeli olarak uygulanır. Diğer sınavlar ise yazılı yoklama şeklinde ders öğretmeni tarafından ve çoktan seçmeli şeklinde Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılır. Gerekli görülmedikçe sınav takviminde değişiklik yapılmaz. Yapılan değişiklikler veliye önceden bildirilir. 4.5.6.7.8.sınıflarda sınava gelmeyen öğrencilerimiz mazeret sınavına girebilmek için rapor getirmelidir.

 • 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Takvimine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®