Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Eğitim Teknolojileri

Eğitim teknolojileri bölümü, mobil ve interaktif teknoloji destekli eğitime yönelik e-öğrenme uygulamaları üzerinde çalışmalar yaparak öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirmeyi hedeflemekte ve sürekli iyileştirme adına AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Eğitim teknolojileri bölümü akademik sistemler bütünlüğü içerisinde öğretmenleri ve öğrencileri merkeze alarak eğitimin temel yapılarından biri olan öğretimsel süreçler ile dijital öğrenme nesneleri ile ilgilenmektedir.

Eğitim Teknolojileri Çalışma Alanları:

Okullarda teknolojiyi pedagojik ortamla bütünleştirmek için öğretim çözümlerin seçimi, tasarımı, üretimi ve hayata geçirilmesine yönelik şu çalışmaları yürütmektedir.

 • Eğitim teknolojileri projelerini koordine etmek.
 • Okul, personel ve öğrenciler için eğitim teknolojilerinin kullanımını planlamak, koordine etmek ve yürütmek.
 • Okullara belirli teknolojilerin disiplinlerinin oluşturulmasında destek olmak.
 • Öğretim yönetim sistemlerini faydalı hale getirmek için kullanmak.
 • Multimedya kullanımına ve birebir tabletli öğretim süreçlerine yönelik öğretim modellerini geliştirmek.
 • Öğretim materyalleri geliştirmek.
 • Öğretim yönetim sistemleri, içerik yönetim sistemleri ve mobil cihaz yönetim sistemlerini yönetmek.
 • Öğretmen ve öğrencilerin eğitim teknolojileri ihtiyaçları üzerine çalışmalar yapmak.
 • Eğitimde öğretim teknolojilerinin gelişimine yönelik akademik organizasyonlar, kurumlar ve kişilerle kurumsal ilişkiler kurmak.
 • Yönetici, personel ve öğrencilerin teknik bilgilerini geliştirmek.
 • Öğretmenlere akademik sistemler bütünlüğünde eğitim teknolojilerine yönelik eğitimler vermek ve kişisel gelişimlerine destek olmak.
 • Okul ve bilgi teknolojileri arasında bağ olmak ve geleceğin eğitim teknolojilerinin gelişimini koordine etmek.
 • Elektronik kaynak yaratmak ve destek olmak.

İELEV Okulları, eğitim teknolojilerine yönelik düzenlenen yönelik ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikleri düzenli olarak takip etmektedir. Proje kapsamında kurum olarak kullandığımız ve tabletli eğitimin en önemli uygulamalarından biri olan Explain Eveything yaratıcıları tarafından dünyadan örnek okul olarak 21-24 Ocak 2015 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen ve Dünyanın eğitim teknolojileri alanında en saygın ve en çok takip edilen organizasyonu olan BETT (British Educational Training and Technology) Show'a davet edildik.

İELEV OKULLARI İELEVTECH HEDEFLERİ

Ana Hedefler ve Bunlara Bağlı Alt Hedefler:

A. Eğitim teknojisini bir akademik sistemler bütünlüğü içerisinde kullanmak
    a1. Sınıf içi  ve sınıf dışı ders süreçlerinde eğitim teknolojilerinin aktif ve verimli olmasını sağlayacak dijital öğrenme nesnelerini kullanmak.
    a2. Öğrencilere en uygun eğitim teknolojisi materyallerini seçme olanağı vererek kendi e-öğrenme ürünlerini ortaya çıkarmalarını   sağlamak.
    a3. Zengin kurumsal ders içerikleri oluşturmak.
    a4. Derslerde interaktiviteye yer vererek iletişim boyutunu etkileşim boyutuna taşımak.  

B. Öğrencilerin sosyal birer vatandaş olmalarını sağlamak.
    b1. Öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini yaratmalarını ve paylaşmalarını sağlamak.
    b2. Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi ile ortak yapılacak çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak.

C. Öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırarak geleceğin yaşam ortamlarına hazır hale gelmelerini sağlamak.
    c1. Öğrencilerin sürekli ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak.
    c2. Öğrencileri araştırmaya teşvik etmek ve bilimsel araştırma yaparlarken birinci kaynaktan doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak. 
    c3. Öğrencilerde internet ve bilgi okuryazarlığını üst seviyelere ulaştırmak.

D. Öğrenmenin kalıcılığını sağlamak ve öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirmek.
    d1. Ölçme-değerlendirme sürecini çevrimiçi ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek.
    d2. Verileri saklama ve paylaşma durumlarında öğrencilere geniş kapasiteli ortamlar oluşturmak.
    d3. Zaman ve mekan bağımsız olarak öğrenme - öğretme faaliyetlerini yürütmek.
    d4. Proje destekli öğrenme faaliyetleri sürdürmek. 
    d5. Öğrencileri ders içinde aktif rol üstlenerek öğrenme sürecinin içerisine dahil etmek.

İELEV Okulları Eğitim Teknolojileri bölümü olarak öğrenci ve öğretmenlerimizle inovatif öğrenme ortamları oluşturmak için ISTE Standartlarını benimsiyor ve bu süreçte geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ISTE standartları için buraya tıklayınız.