İELEV Özel Lisesine Öğrenci Alımı ve Kayıt

Kayıt Kabul İşlemleri

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı Kayıtlarımız tamamlanmıştır. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Nakil İşlemleri 

Nakil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda, kılavuzda yer alan  Ortaöğretim Kurumlarına Tercih Ve Yerleştirme Takvimi ‘ne göre yapılacaktır.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®