Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

MUN - EYP - GerMun Kulüpleri

European Speaking Union (ESU) Münazara Akademisi

Arzu eden öğrencilerimiz İngilizce konuşma, kendi fikirlerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilme ve münazara yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla her yıl “Debate Academy-Turkey” adı altında ülkemizde gerçekleşen çalıştaya katılmaktadırlar. 

ESU Debate Academy- Turkey, her sınıf seviyesinden lise öğrencileri için prestijli eğitim kurumlarının katıldığı 5 günlük bir gelişim programıdır. Çalıştay, yurt dışından katılan en iyi mentorların konuşmalarını, onlarla münazara ve bireysel konuşma aktivitelerinde birlikte çalışabilme imkânını, onlar tarafından değerlendirilme ve geri bildirim alma aşamalarını kapsamaktadır. ESU Debate Academy, aynı zamanda öğrencilere dünyanın çeşitli okullardan arkadaş edinme ve sosyalleşme ortamı sağlamaktadır.

EYP

Öğrencilerin Avrupa'nın sorunları ve politik olayları konusunda bilgi sahibi olduğu, sosyal çevre oluşturarak yeni kişiler ve fikirlerle tanıştığı ve İngilizce dil gelişiminin sağlandığı Avrupa Gençlik Parlamentosu çalışmalarıdır. EYP, Avrupa gençliğini vatandaşlık ve kültürel anlayışa saygılı olmaya aktif bir şekilde katılmaya teşvik eder.

Avrupa Gençlik Kulübü (EYP) İELEV Forum yapılmasına öncülük eder.Öğrencilerin başka okulların  organize ettiği Türkçe  konferanslara katılımını  sağlar.

MUN

İELEV Özel Lisesinde yürütmekte olduğumuz MUN (Model United Nations /Model Birleşmiş Milletler) kulübü, öğrencilerin diplomasıuluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler hakkında bilgi edinebilecekleri bir eğitim simülasyonu ve akademik faaliyettir. MUN, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerine ek olarak katılımcılara konuşma, tartışma ve yazma becerileri edindirmeyi hedefler.

Birleşmiş Milletler Modeli konferanslarına katılanlar temsil edecekleri ülkeyle birlikte bir komiteye yerleştirilirler. Delegeler konferanslardan önce araştırma yapar ve yaptıkları araştırmalar ışığında temsil ettikleri ülkenin siyasi ve uluslararası ilişkilerine uygun bir şekilde diğer delegelerden oluşan komitelerde tartışmalara katılırlar.  

MUN kulübü aynı zamanda öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı bir deneyimdir. Kendilerini bir dünya lideri olarak düşünüp, oldukça önemli dünya sorunlarına çözüm arayışında olma fikri oldukça heyecan vericidir. Eğlenirken öğrenme, öğrendiklerini kalıcı hale getirmeye yardımcı olur. Bu kulüp aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılığını arttırır ve hayal dünyasını genişletir. Küreselleşen dünyada, dünya meselelerine yaklaşıyor olmak öğrenciler açısından oldukça önemlidir. Gelecekte hangi alanlara yönelirlerse yönelsinler farklı kültür ve geçmişteki kişilerle iletişime geçme fırsatı bulmaktadırlar. Yeni yerler, yeni şehirler görmek, takım arkadaşlarıyla ortak zaman geçirmek ve diğer okullardan yeni arkadaşlar edinmek bu kulübün sağladığı diğer avantajlardır. Tüm bu bilgiler ışığında, bir eğitim yılı içerisinde IELEV MUN takımı olarak bir yurt içi, bir de yurtdışı olmak üzere en az iki konferansa katılmayı hedefliyoruz.