Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

Maker teknoloji ile “kendin yap” (do-it- yourself) kültürünün birleşmesinden oluşan ve hızla yayılan bir akımdır. Maker hareket öncülerinden Dale Dougherty'nın tanımına göre, Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. Maker hareketi okul kültürü içine yerleşerek yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi - donanım ve eğlenceli bir ortam yaratır. Temel amacımız, ögrencilerin yaşam ve kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için gereken eleştirel düşünme ve problem çözme, hayal etme, yaşam boyu ögrenme, yaratıcılık ve inovasyon, işbirlikçi çalışma ve liderlik, iletişim gibi 21.yüzyıl beceri ve yetkinliklerine erişmesini desteklemektir.

İELEV Özel Lisesi Maker Kulübünde, öğrencilerimiz, elektronik programlama, kodlama, 3D modelleme ve giyilebilir teknoloji eğitimleri alırlar. Kulüp derslerinde proje bazlı olarak eğitimini aldıkları konular ile ilgili, hayal ettikleri ürünleri geliştirmeleri, özellikle bir ihtiyacı karşılayacak ürünler ortaya çıkarmaları için motive edilirler.