Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

Destination Imagination çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş kar amacı gütmeyen bir eğitim programıdır. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programını uygulayan Destination Imagination, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedeflemektedir. Destination Imagination sayesinde öğrenciler, Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma Proje Yönetimi Sabır Özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır.

İELEV Özel Lisesi Destination ImagiNation Kulübü;

•    Eğlenerek öğrenme,

•    Hayal gücünü kullanma,

•    Takım çalışmasında etkin görev alma,

•    Yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme

becerilerinin öğrencilere kazandırılması için ortam ve olanak sağlamaktadır.

Destination ImagiNation, Türkiye turnuvalarında başarılı olarak, Amerika’daki dünya finallerine katılmayı hedefleyen bir kulüptür.

DI bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur:

1.Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

2.Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; skeç, tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar.