DI (Destination ImagiNation) Okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri kolaydan zora, basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur.

İELEV Özel Lisesi Destination ImagiNation Kulübü;

•    Eğlenerek öğrenme,

•    Hayal gücünü kullanma,

•    Takım çalışmasında etkin görev alma,

•    Yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme

becerilerinin öğrencilere kazandırılması için ortam ve olanak sağlamaktadır.

Destination ImagiNation, Türkiye turnuvalarında başarılı olarak, Amerika’daki dünya finallerine katılmayı hedefleyen bir kulüptür.

DI bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur:

1.Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

2.Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; skeç, tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®