Voleybol kulübünün temel hedefi, voleybol branşına özgü temel bilgi ve tekniklerin kazandırılması ile öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini ve takım olabilmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, voleybol branşındaki gelişimlerine bağlı olarak okul takımlarında yer alırlar.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®