Okçuluk kulübünün amacı, okçuluk sporunu tanıtarak temel bilgi ve tekniklerini öğreterek konsantrasyon, koordinasyon, denge ve zihinsel mukayese gücünü geliştirmektir. Okçuluk sporuyla vücuduna hâkim olması, sabırlı olması, stresle baş etmeyi öğrenmesi ve zorlukları yenmesi amaçlanır. Öğrencilerimiz, okçuluk branşındaki gelişimlerine bağlı olarak okul takımlarında yer alırlar.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®