Kulübümüzdeki öğrencilere futbola hazırlayıcı temel teknik hareketleri ve koordinasyonu geliştirmek amaçlı çalışmalar yaptırılır. Kazanma ve kaybetme hissini öğretmek, kendilerini ifade etmelerini sağlamak, öz güvenlerini geliştirmek çalışmaların ana hedeflerini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, futbol branşındaki gelişimlerine bağlı olarak okul takımlarında yer alırlar.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®