Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

İELEV Özel Lisesi Öğrenci Birliği

BİZ KİMİZ?
Biz, İELEV Özel Lisesi Öğrenci Birliği, okuldaki tüm öğrencileri temsil etmek adına bir araya gelmiş 16 kişilik bir ekibiz.

Asıl amacımız demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için bireylerin sahip olması gereken bilinci, sorumluluk duygusunu ve değerler sistemine saygının kazandırılıp geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Bunun dışında….

Okuldaki öğrencilerin isteklerini ve şikayetlerini değerlendirmek, şikayetçi oldukları durumları düzeltmek, çeşitli etkinlik ve sosyal aktiviteler planlamak, okulu ve öğrencilerini okulun vizyonun ve misyonuna en uygun şekilde temsil edip çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmek, okulumuzu en iyi şekilde tanıtmak, öğrencilerden aldığı talepleri okul yönetimine ileterek, öğrenciler ile okul yönetimi arasında köprü olmaktır. Herkes için daha iyi bir ortam sağlamak, tören ve etkinlikler düzenlemek, okulun sosyal gelişimi ve faaliyetleri için hizmet ve destek sağlayarak okulumuzda geçirdiğimiz saatleri daha da verimli hâle getirmeyi hedeflemekteyiz.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Öğrenci birliği yönetim kurulu üyeleri ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu başkanı ve yardımcısı 10. sınıf, sayman 9. sınıf ve yazman Hazırlık sınıf öğrencilerinden tüm lise öğrencilerinin oyları ile seçilir. Sınıf temsilcileri ise her eğitim öğretim yılında, her şubeden bir kız ve bir erkek olmak üzere iki sınıf temsilcisi olacak şekilde oy çokluğu ile seçilir ve Lise Öğrenci Birliği Kurulunda aktif olarak bir yıl boyunca görev alır.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?
Öğrenci Birliği okulun en önemli organlarından biridir. Her dönemden üyelerin bulunmasıyla beraber 4 komiteden oluşmaktadır. Düzenli olarak toplanır, birliğin işleyişi için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.

AKTİVİTELERİMİZ NELER?
İELEV Özel Lisesi'nde her ay yapılan Waffle günleri, özel günlerde yapılan eğlenceli ve oyunlu partiler, dublaj yarışmaları ve çoğu gezi fikirleri öğrenci birliği tarafından düzenlenmekte ve ortaya çıkmaktadır.

Waffle Günleri,
          Yılbaşı Partisi,
                  Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar gezisi,
                                      Spor turnuvaları
ve daha neler neler…..
Okul Gazeteleri

 

   


 Tüm soru ve önerileriniz için:
[email protected]