Ritim Kulübü, ritim eğitimi almaya istekli öğrencilerinden seçilerek oluşturulur. Ritim Kulübünün amacı, dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını bilmek, öğrencilerin ritim çalgılarını tanımalarını sağlamak ve birlikte çalma alışkanlığını geliştirmek, müziğe karşı ilgi ve isteklerini bir enstrüman kullanarak artırabilmek, dünya müziklerinden örnekler sunarak ulusal-evrensel ritimleri sevmelerini sağlamaktır.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®