Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

Oda Müziği ve Keman Kulübü

Kulübümüzü seçen öğrencilerimizle hem bireysel performanslarını destekleyici çalışmalar yapmaktayız hem de onlara toplu ve çok sesli müziğin nasıl bir dengede yapılması gerektiğini öğretmekteyiz.Öğrencilerimize , okulumuzun vizyonuna yakışacak bir klasik müzik repertuar bilgisi kazandırıp kültürel gelişimlerini desteklerken, kendi öz melodilerimize de değinip bu melodileri çalgılarında harmanlama becerilerini geliştiriyoruz. Derslerimizde nota okuma becerisi , gördüğü her notayı okuyabilme ve çalabilme becerisi de kazandırmak en önemli hedeflerimizden.Öğrencilerimiz ile derslerimizde hem çalgı çalıyor hem de çalınan eserler hakkında müzik kültürü ve sanat tarihi açısından bilgileniyoruz.

DERSİN AMACI:

  • Bireysel olarak çalgı seviyesini artırıcı egzersiz, gam ve etüd çalışmaları ile daha ileri seviyelere ulaşabilmek.
  • Bireysel çalışmaların yanı sıra orkestrasyon yazısını okuyabilmek ve oda müziği çalışmalarını öğrenmek.
  • Müzikteki ritmik ve melodik değişimleri fark edip bunu çalınan eserin özelliğine uygun olarak uygulayabilmek.
  • Öğrencilerin birbirleri ile uyumlu müzik yapabilme becerisini kazandırmak.
  • Dönemsel müziklerin çalma tekniklerini ve birbirleri ile farklarını gözlemleyip ona göre uygulayabilmek.
  • Quartert olmanın belli başlı müzikal değerlerini benimsemek ve çalgı da uygulayabilmek.
  • Repertuar oluşturmak ve çalarken diğer enstrümanları dinleyebilmek.
  • Yapılan çalışmaları okul içi ve dışı çalışmalarda, etkinlikler de ve ders öğretmeninin uygun gördüğü Festivaller de sergileyebilmek.

DERS ÖĞRETMENİ: ZEYNEP BULGULU / Müzik Eğitmeni-Violist