İELEV Özel Lisesi Tasarım Kulübü'nde amaç, her öğrencinin tasarımın temelinde olan yaratıcılığını ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerimiz tasarım kulübünde bireysel özgün ürünler ortaya koyup, 3 boyut, 2 boyut, renk doku, perspektif gibi sanatsal teknikler öğrenirler. Yaşamı algılama ve aktarma yetilerini geliştirirler.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®