Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübünün temel amacı; öğrencilerin fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek bu konuda çeşitli projeler üretmelerini sağlamak ve yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermektir.

Fotoğrafçılık Kulübü çalışmalarında; fotoğraf sanatına ilgi duyan ve bu alanda deneyim sahibi olmak isteyen öğrencilerimize;

 • Temel fotoğraf teknik ve estetik bilgileri verilir.
 • Çektikleri fotoğraflarla yaparak-yaşayarak öğrenme temelinde gerçekleştirirler.
 • Güzel sanatların bir dalı olan fotoğrafçılık sanatında kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.
 • Özgüvenlerini geliştirmek çalışmaların ana hedeflerini oluşturmaktadır.

Sene içinde öğrencilerle fotoğraf teknikleri, çekilen fotoğrafları inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda seçilen fotoğraflarla sene sonu sergisi düzenlenir. 

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®