Felsefe kulübü, felsefe üzerine merak uyandırmak ve var olan merakı geliştirerek genel ve ileri derece kavram ve konulara değinmeyi amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin bireysel, toplumsal ve dünyayı ilgilendiren konular üzerine kendi bakış açılarını oluşturmalarını hedefler. Öğrencilerin kulüp çalışmalarıyla yaşama ve olaylara karşı alternatif bakış açıları oluşturmak için felsefi metinler, film analizleri ve sosyal bilimler alanlarında multidisipliner çalışmalar yaparak düşünce yolları geliştirmelerine teşvik etmektedir.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®