İELEV Özel Lisesi-LGS Taban Puan-Kontenjan-Ön Kayıt-Burs Bilgileri için tıklayınız

Kurallarımız

 • Kütüphanemiz hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 • İELEV Özel Lisesinin tüm öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidir.
 • Kullanıcılar, iki hafta süreyle en fazla üç kitap ödünç alabilirler.
 • Kitap dışı materyaller (CD, VCD, DVD vb.), üç gün süre ile en fazla iki adet; süreli yayınlar (son sayıları hariç), bir hafta süreyle en fazla iki adet ödünç verilmektedir.
 • Danışma kaynakları ödünç verilmemektedir. Kullanıcılarımız, bu yayınlardan yararlanmak istediğinde ilgili bölüm fotokopi çekilerek verilebilmektedir.
 • İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.
 • Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphane yönetiminin belirlediği, kaybedilen kaynağa eş değerde, bir kaynak alması istenir.
 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur. Tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, yıl sonunda kütüphaneye teslim etmeleri; kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilmesi açısından önemlidir.
 • Kullanıcılar, kütüphanedeki bilgisayarları katalog ve veri tabanı taramaları ile internet araştırmaları için kullanabilmektedirler.
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®