Misyonumuz

Okulumuzda verdiğimiz eğitim ve öğretimle hedefimiz; sorumluluk sahibi, kendi kültürüne olduğu gibi başka kültürlere de açık, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin demokratik ilkelerini koruyan ve kendi vatanı ile Avrupa ve dünya arasında bir köprü kurabilecek genç bireyler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar yapabilecek, araştırmacı ruha ve adalet duygusuna sahip hem kendisine hem de başkalarına karşı saygılı bireyler olarak içinde yaşadığımız dünyayı hep birlikte biçimlendirebilecek, koruyabilecek ve güzelleştirebilecek, entelektüel mükemmelliğe ve estetik anlayışa sahip, ömür boyu öğrenmeye açık insanlar olarak hayata hazırlıyoruz.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®