Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

IB Kimya (HL) Ders İçeriği

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Dersin dili Almanca’dır.

Kimya standart seviye deneysel bilimler içinde 4. grupta yer alır. IB Diploma Programı Kimya (SL) dersi akademik çalışma, uygulama ve araştırma becerilerinin kazanılması yetkinlikleri bir araya gelmesinden oluşur. Kimya (SL) dersi, uygulama becerilerin geliştirilmesini, matematiksel becerilerin kullanılmasını ve ayrıca bilgi teknolojisi becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Kimya öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlarlar.

DP Kimya dersinin amacı öğrencilerin aşağıdaki maddeler doğrultusunda öğrenmelerini sağlamaktır:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler
  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı ve bilimsel beceriler geliştirirler
  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar
  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler
  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular (Temel) Ek daha yüksek seviye (AHL)
1. Stokiyometrik İlişkiler 12. Atomun Yapısı
2. Atomun Yapısı 13. Periyodik Tablo- Geçiş metalleri
3. Periyodiklik 14. Kimyasal Bağ ve Yapı
4. Kimyasal Bağ ve Yapı 15. Enerji / Termokimya
5. Enerji / Termokimya 16. Kimyasal Kinetik
6. Kimyasal Kinetik 17. Denge
7. Denge 18. Asitler ve Bazlar
8. Asitler ve Bazlar 19. Redox Süreçleri
9. Redox Süreçleri 20. Organik Kimya
10. Organik Kimya 21. Ölçüm ve Analiz
11. Ölçüm ve Veri işleme  
   
Seçmeli Konular   
(dört seçenekten birinin seçilir) Uygulama Şeması
A. Malzemeler Öngörülen ve diğer uygulama faaliyetleri
B. Biyokimya Bireysel araştırma (dahili olarak değerlendirilir)
C. Enerji Grup 4 Projesi
D. Tıbbi Kimya  
   Değerlendirme Bilgisi:

Dış Değerlendirme:

Paper 1:   Süre:60dk / Ağırlık: 20% / Not: 40
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:   Süre: 2s 15dk / Ağırlık: 36% / Not: 72
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Temel))

Paper 3:   Süre: 1s 15dk/ Ağırlık: 24% / Not: 45
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

İç Değerlendirme:

Bireysel Araştırma      Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Kaynaklar:
OCC IB DP Kimya Rehberi, OCC Öğretmen destek materyalleri http://www.ibo.org/globalassets/publications?
İlgili Öğretmen: Hülya Turan ([email protected]