Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

IB Fizik (SL) Ders İçeriği

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Dersin dili İngilizce’dir.

Fizik öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlamalıdır. Bilimsel yöntem çok çeşitli biçimlerde olabilirken, bu konuları niteleyen deneysel çalışmalarla pratik bir yaklaşıma vurgu yapılır.

Fizik (SL) dersi, öğrencilerin, bilimin doğasının genel temasıyla aşağıdakileri yapmalarını sağlar:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler
  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı  ve bilimsel beceriler geliştirirler
  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar
  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler
  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular (Temel)

1. Ölçümler ve Belirsizlikler
2. Mekanik
3. Termal Fizik
4. Seçenek B.1- Katı Cisimler ve Dönme Dinamikleri
5. Dalgalar
6. Elektrik ve Manyetizma
7. Dairesel Hareket ve Yerçekimi
8. Seçenek B.2 - Termodinamik
9. Atom, Nükleer ve Parçacık fiziği
10 Enerji Üretimi

Değerlendirme Bilgisi:

Dış Değerlendirme:

Paper 1:  Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:  Süre: 75dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Temel))

Makale 3:  Süre: 60dk/ Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

İç Değerlendirme:

Bireysel Araştırma      Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%

(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Kaynaklar:
IB Fizik Rehberi
http://www.thinkib.net 
https://ibphysics2016.wikispaces.com
İlgili Öğretmen: Muhittin Gürbüz ([email protected]