Aday Öğrenci Başvurusu için Tıklayınız

Dil Edinimi (İngilizce) İngilizce B (SL)

Dersin Tanımı ve Amaçları:

IB DPDil B-İngilizce kursu, öğrencilere İngilizceyi edinme ve dil çalışmaları yoluyla diğer kültürleri anlamaları fırsatı sunar. Dil B –İngilizce, hedef dilde belli bir bilgiye  ve deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmıştır.

Dil B –İngilizce (SL)  Dersinin amacı:

 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayışlarını geliştirmek
 • İngilizceyi çeşitli bağlamlarda anlamalarını ve çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamak
 • Başka kültürlerden gelen insanların farklı bakış açılarını ve  beğenisini çeşitli metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla teşvik etmek
 • Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin rolü hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin, aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin İngilizceyi kullanarak daha yüksek seviyelerde bilgi edinmeleri, çalışmaları ve günlük hayatlarında İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmeleri için bir temel sağlamak
 • Öğrendikleri yabancı dilden zevk almalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve entelektüel etkileşimleri için fırsat sağlamak

Ders programı taslağı ve içeriği:

KONULAR:

Kimlikler

 • Dünya Vatandaşları
 • İnanç ve Kimlik
 • Güzellik ve Sağlık

Deneyimler

 • Hac
 • Ekstrem Sporlar
 • Göç

İnsan Yaratıcılığı

 • Gelecekteki İnsanlar
 • Teknoloji ve İnsan etkileşimi
 • Sanatın Yeniden Tanımlanması

Sosyal Organizasyon

 • Azınlıklar ve Eğitim
 • Yaşam için Ortaklar
 • Mesleklerin Geleceği

Gezegeni Paylaşmak

 • Yoksulluğun Sona Ermesi
 • İklim Değişikliği
 • İnsanlara Güç

Değerlendirme Bilgisi:

Dış Değerlendirme:

• Paper 1: çeşitli izleyiciler, bağlamlar ve amaçlarla üç görev arasından seçim. Her görev, müfredattan farklı bir temaya dayanmaktadır. Öğrenciler görevlerden birine 250–400 kelimelik bir cevap yazarlar (% 25)

• Paper 2: İki ayrı bölüme ayrılmıştır: beş temadan çıkan farklı konuları kapsayan dinleme (üç dinleme metni ve okuma (üç yazılı metin) (% 50)

İç Değerlendirme:

• Bireysel Sözlü: Seçilen fotoğrafın üzerine bir sunum hazırlama. Daha sonra sunuma dayalı öğretmenle tartışma (%25)

Kaynaklar: IB Dil B Rehberi, Öğretmen Rehberi Dil B
İlgili Öğretmenler:
Imke Hermann  ([email protected])
Gaye Koçer  ([email protected])
Maria Ramador  ([email protected])