Aday Öğrenci Başvurusu için Tıklayınız

IB DİL B ALMANCA (HL) DERS İÇERİĞİ

Yüksek Seviye Almanca (HL) çalışmasıyla öğrenciler, Almanca dilini tanır ve Alman Kültürünün yanı sıra diğer kültürler için bir anlayış geliştirirler. HL öğrencileri Almanca konuşulan ülkelerdeki üniversite derslerini takip etmelerini sağlayacak yeterlilikte dil bilgisi edinirler.

Yüksek Seviye Almanca dersinin Amaçları:

 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayışlarını geliştirmek
 • Almancayı çeşitli bağlamlarda anlamalarını ve çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamak
 • Başka kültürlerden gelen insanların farklı bakış açılarını ve beğenisini çeşitli metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla teşvik etmek
 • Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin rolü hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin, aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin Almancayı kullanarak daha yüksek seviyelerde bilgi edinmeleri, çalışmaları ve günlük hayatlarında Almancayı rahatlıkla kullanabilmeleri için bir temel sağlamak
 • Öğrendikleri yabancı dilden zevk almalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve entelektüel etkileşimleri için fırsat sağlamak

Ders programı taslağı ve içeriği:
Belirtilen beş tema:

 1. Kimlikler
 2. Deneyimler
 3. İnsan Yaratıcılığı
 4. Sosyal Organizasyon
 5. Gezegeni Paylaşıyorum

Edebiyat

• Alman edebiyatının iki eserinin okunması, incelenmesi

Ölçme-Değerlendirme:

Öğrenciler dışsal ve içsel olarak edinim ve üretkenlik becerilerine göre değerlendirilecektir.

Öğrenciden istenecekler:

• Dilsel yeterliliği ve kültürlerarası anlayışı gösteren bir dizi durumda ve kişilerarası ve kültürel bağlamda net ve etkili iletişim kurması

• Bir dizi fikri, yazılı ve sözlü metni doğru ve akıcı bir şekilde ifade etmesi, anlaması, analiz etmesi ve bu bağlamlarda dili kullanması

• Bir dizi konuda fikirleri açık, tutarlı ve inandırıcı bir şekilde düzenlemesi

• Alman edebiyatının eserlerini anlaması ve kullanması

Dış değerlendirme (3 saat 30 dakika)

(Ağırlık:% 75)

PAPER 1 (1 saat 30 dakika)

Üretkenlik becerileri - yazma (30 puan)

Sınav uygulama esaslarında listelenen türlerden bir metin türü seçerek, her biri farklı bir temadan olmak üzere 450-600 kelimelik üç metin yazma görevi.

(Ağırlık:% 25)

PAPER 2 (2 saat)
Edinim becerileri — dinleme ve okuma için ayrı bölümler (65 puan) Dinleme anlama (1 saat) (25 puan) Okuduğunu anlama (1 saat) (40 puan)

Beş temadan hazırlanan üç sesli ve üç yazılı metin üzerinde anlama alıştırmaları.

(Ağırlık:% 50)

• İç değerlendirme çalışması
Bu çalışma önce okulda ders öğretmenleri tarafından değerlendirir sonra da IB tarafından görevlendirilen IB ölçe-değerlendirme uzmanları tarafından da modere edilir. 

• Bireysel sözlü değerlendirme
Sınıfta üzerinde durulan  edebi eserlerden birinden bir alıntıya dayanarak öğretmen ile yapılan bir konuşma, ardından ders programındaki temalardan bir veya daha fazlasına dayalı tartışma. (30 puan)

(Ağırlik:%25)

Kaynaklar: OCC IB DP DİL B Rehberi (İlk Değerlendirme 2020)
İlgili Öğretmen İletişim Bilgileri:
Barış Güner ([email protected])
Carolin Koch ([email protected])
Şaziye Şen ([email protected]