SOME FOUNDATIONS AND CHARITIES / BAZI DERNEK VE YARDIM KURULUŞLARI

 1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 2. TKMCV- Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
 3. Geleceğimizin Çocukları Vakfı
 4. TEMA
 5. AKUT
 6. Kızılay
 7. Yeşilay
 8. LÖSEV
 9. TEV- Türkiye Eğitim Vakfı
 10. ÇYDD- Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği
 11. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
 12. BİSAV- Bilim ve Sanat Vakfı
 13. ÇEKÜL- Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
 14. GCV- Geleceğimizin Çocukları Vakfı
 15. KEDV- Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
 16. Nesin Vakfı
 17. TEMEV- Temiz Enerji Vakfı
 18. TOG- Toplum Gönüllüleri Vakfı
 19. TEGV- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 20. WWF- Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
 21. AÇEV- Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 22. Darüşşafaka
 23. Türkiye Diabet Vakfı
 24. Hayvan Hakları Derneği
 25. HAYTAP-Hayvan Hakları Federasyonu
 26. Umut Çocukları Derneği
 27. Greenpeace
 28. AIESEC
 29. Türkiye Sağır ve Dilsizler Cemiyeti

INTERNATIONAL CHARITY ORGANIZATIONS/ ULUSLAR ARASI YARDIM KURULUŞLARI

 1. UNICEF- United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
 2. WHO- World Health Org. (Dünya Sağlık Örgütü)
 3. UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
 4. ICPH- Institute for Children, Poverty and Homelessness
 5. UNODC- The United Nations Office on Drugs and Crime (Birleşmiş Milletler Bağımlılık ve Suç Ofisi)
 6. FAO- Food and Agriculture Organization Birleşmiş (Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
 7. ECMI- The European Centre for Minority Issues (Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi)
 8. WSSCC- The Water Supply and Sanitation Collaborative Council (Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi)
 9. UNISDR- The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu)
 10. WWF- World Wide Fund for Nature (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®