Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

Studies in Literature (Turkish)

IB EDEBIYAT (SL AND HL) A DERSİ TANITIMI

Dersin tanımı ve amaçları

IB’nin diploma programı Edebiyat: A dersinde öğrenciler, farklı kültür ve dillerden oluşan edebi eserler vasıtasıyla kendi kültürleriyle birlikte diğer kültürleri tanıyarak farklı bakış açıları edinirler. Ana dillerinin edebi mirasına saygı duyarlar, edebiyatın sanatsal yönünü takdir ederek eleştirel okuma becerilerini geliştirirler. Okuma süreçlerinde özgür, orijinal,  eleştirel ve ön yargısız düşünmeyi öğrenirler. Edebi eserlerin anlaşılmasına ve yorumlanmasına yönelik algısal yaklaşımın yanı sıra hayal gücüne saygıyı desteklerler.

Edebiyat dersi:

Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini tanıyarak bu örnekleri 21. yüzyıl becerilerine göre analiz edip yorumlayabilme,
Öğrencilerin derin ve detaylı incelemelerde bulunmalarını ve çıkarımlar vasıtasıyla bağlantılar kurmalarını sağlama,
Öğrencilerin farklı kültürel bakış açılarına saygı göstermeleri ve bu bakış açılarının anlamı nasıl meydana getirdiğini algılamalarını sağlama,
Öğrencilerin esere formal, stil ve estetik açıdan saygı göstermelerini sağlama,
Öğrencilerde edebi eleştiri tekniklerine dair algılama ve kullanma becerilerini geliştirme,
Öğrencilere bireysel edebi yorumlama becerisi kazandırma ve bu düşünceleri ispatlama,
Öğrencilerin sözlü ve yazılı ifade kabiliyetlerini geliştirme,
Öğrencilerin yaşam boyu edebiyattan ve dille ilgili çalışmalardan zevk almalarını sağlama,
Ana dillerini etkin düzeyde kullanmalarını sağlama,
Çevreyi gözlemleyip edebi yapıtlarla bağlantı kurma özelliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Müfredat anahat ve içeriği

Öğrenciler, iki yıllık program boyunca yerli ve yabancı farklı türlerdeki eserlerden 10-14 kitap okurlar. Öğrencilerin okudukları kitaplardan yola çıkarak hazırlanan ünite ve değerlendirmeler; küresel bağlamlara (toplumların gelişimi, çevre, çatışmalar, haklar, iş birliği ve yönetim), ulusal değerlerden evrensel değerlere, disiplinler arası çalışmalara, farklılaştırılmış eğitimin önemine dikkat ederek hazırlanır.

Edebiyat araştırmalarına yanıt, sözlü ve yazılı iletişim yoluyla gerçekleşir ve bu da öğrencilerin dil üzerindeki hakimiyetlerini ilerletmelerine ve iyileştirmelerine olanak sağlar.

Değerlendirme bilgileri

IB’nin hazırlamış olduğu yerli ve yabancı yazarlar(PLA/PLT) listesinden seçilen edebi yazı türlerine ait kitaplardan yola çıkılarak oluşturulan değerlendirme başlıkları, aşağıda belirtilmiştir:

 
 DEĞERLENDİRME BİLEŞENLERİ

 
AĞIRLIK
 
 Dış Köken Ölçme ve Değerlendirme (4 saat)

 
%70
 
 Kağıt 1: Yönlendirilmiş Edebi Analiz Çalışması (2 saat)

 
%20
 
 Kağıt 2: Kompozisyon (Essay) (2 saat)

 
%25
  Yazılı Yorum (Written Assignment)
  Makale Yazımı :Öz değerlendirme yazısı 300-400 kelime,
  Kompozisyon 1200-1500 kelime
%25
 
 İç Köken Ölçme ve Değerlendirme

 
%30
 
 Bireysel Sözlü Yorum Sunumu (20 dakika)

 
%15
 
 Bireysel Sözlü Sunum (10-15 dakika)

 
%15


Yukarıda genel hatlarıyla verilen yazılı - sözlü değerlendirme konu başlıklarının aşamalı ayrıntılı yönergeleri ve ölçütleri, öğrencilerle iki yıllık program süresince paylaşılacaktır.

Kaynakça: EDEBİYAT:A IB KİTAPÇIĞI
Öğretmen: Özgür HACIÖMEROĞLU- Nilgün YILMAZ ALKAN- Pemra ŞAHBAZ- Ali Yaşar GÖK