Tarih üzerine düşünmek… düşündürmek… doğru bildiklerimizi sorgulamak… sorgulatmak…

Tarihî belgeler üzerinden farklı bakış açılarının okunması, incelenmesi ve tartışılması üzerine tasarlanan dersler; tarihsel olayların tüm siyasal, toplumsal, kültürel boyutlarıyla yorumlama becerilerinin gelişmesi için hazırlanan makale ve belgesel inceleme ödevleri ile eleştirel okuma becerisini geliştirmek temel hedeftir.

Derslerimizde; öğrencilere bilimsel okur-yazarlık becerisiyle donatmak için farklı tarihsel metin ve görsellerin analizini yaptırarak tarihsel empati üzerinden nesnel tarih bilincine ulaşmalarını sağlayan, şimdinin tarihinin de yazılabileceğini gösteren projeler tasarlatılmaktadır.

Tarih bölümü olarak entelektüel birikimle ilerleyen genç tarihçiler yetiştirme çabasındayız.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®