Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik anlayışımızda, gelişimsel ve önleyici yaklaşım benimsenir. Her bireyin değerli ve önemli olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin kendini geliştirebilmesi için potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi amaçlanır; bu da tüm psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarımızın çerçevesini oluşturur.

Öğrencilerimizin kendine ve dış çevreye ait farkındalıkları gelişmiş, güçlü, problem çözme becerisine sahip, özdenetimi yüksek,  hedefleri olan ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçen bireyler olmaları için eğitsel, mesleki ve kişisel alanlarda bireysel ve/veya grup rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar; hedef belirleme, etkin çalışma ve motivasyon, zaman yönetimi,  kariyer yönelimleri, üniversite ve meslek seçimleri, sosyal ve duygusal alana yönelik destekler olarak yapılır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencileri kapsar.

Okul topluluğunun tüm paydaşları olarak, okul-aile işbirliği önemsenir. Ebeveynlere yönelik olarak da bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler gibi çalışmalarla bu işbirliğini öğrencilerimizin gelişimlerine yansıtmak hedeflenir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®