Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

Müzik dersinde amacımız: Ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olan bilinçli, kültürlü dinleyicilerin yetişmesini sağlamak; her öğrencinin bir müzik aleti çalması ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesidir.

Yaptığımız müzik etkinlikleri ile:

  • Her öğrencinin yeteneğine uygun bir enstrümanı çalma becerisini kazandırabilme,
  • Her öğrencide enstrüman çalma isteğini yaratabilme,
  • Öğrencinin müzik yoluyla iyiye, güzele yönelmesini ve iyi alışkanlıklar edinmesini sağlama,
  • Nitelikliyi niteliksizden ayırt edebilen bilinçli dinleyiciyi yetiştirebilme,
  • Yaratıcı müzik çalışmalarıyla müzikteki yaratıcı gücü geliştirme,
  • Çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip ederek müzikte kullanabilmeyi sağlamayı hedefliyoruz.

Okulumuzda müzik derslerinde bireysel enstrüman eğitimi verilmektedir. Öğrenci yeteneği ve isteği doğrultusunda keman, piyano, gitar, ritim branşlarından birini seçerek müzik eğitimine devam etmektedir. Okulumuzda her yıl düzenlenen Müzik Gecesi, törenler ve etkinliklerde öğrencilerin çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlanmaktadır. Müzik eğitimi sürecindeki aktivitelerimiz, öğrencilerimizin mutlu ve başarılı bireyler olmalarına, bunula birlikte akademik başarılarının da yükselmesine etki etmektedir.