İngilizce

     İELEV Lisesi İngilizce bölümü; öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak İngilizce öğrenmesini amaçlar. İELEV Lisesi İngilizce programının hedefi; İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli çağdaş ve geleneksel uluslararası metinleri/materyalleri okuyabilen ve bağımsız, yaratıcı, eleştirel düşünme becerisi gösterebilen öğrenciler yetiştirmektir. 

Başlıca amaçlarımız

 • Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yoğunlaşarak öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri özgür, güvenli bir eğitim ortamı yaratmak,
 • Öğrencilerin gerek kendilerine gerek başkalarına ve farklı kültürlere karşı duyarlı ve saygılı olmalarını sağlamak,
 • Öğrencileri sürekli araştıran, merak eden, sorgulayan bireyler olmaya teşvik etmek,
 • Derslerde gerekli teknolojik araç ve gereç kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
 • Öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Çeşitli yazılı ve görsel kaynaklar kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini desteklemek,
 • Öğrencilere bağımsız okuma alışkanlığı aşılamak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamlar hazırlamak,
 • Çeşitli yazılı metinleri okuyarak, analizler yapabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencileri, edindikleri bilgileri PET, FCE, TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik etmek ve bu sınavlara hazırlamaktır.

 İlkelerimiz

     Okulumuz, yabancı dil öğretiminde ORTAK AVRUPA DİL ÖĞRETİM ÇERÇEVE PLANI’nı (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGE LEARNING /C.E.F.) esas almaktadır. Yabancı dil ediniminde dilbilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflenir. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zekâ gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinale benzer şekilde hazırlanır (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler gibi). Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak, bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrenciler, kendi düşünce ve duygularını açıklama, yabancı dili farklı bir ortamda bir ‘araç’ olarak kullanma olanağını bulurlar. Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Teknoloji, ders içi ve ders dışı çalışmalarda kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin İ-padleri ile Google Classroom’dan ödevlerini takip etmeleri, gerekirse yorum ve sorularını iletmeleri, konu ile ilgili araştırma yapmaları, sözlü ve yazılı sunumlarını gerçekleştirmeleri, kendilerinden istenilen aplikasyonlar aracılığı ile istenilen aktiviteyi gerçekleştirmeleri beklenir. Tüm öğrencilerimiz çalışmalarını kendi adlarına açtıkları blog sayfasında arkadaşları ile paylaşırlar.

Öğrencilerin dil becerisi ve sosyal alanda gelişimini desteklemek adına çeşitli aktiviteler düzenlenmekte, bu anlamda farklı organizasyonlara katılımları sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz, dünya okullarının katılım gösterdiği ESU Debate Academy, The Duke of Edinburgh’s Uluslararası Ödül programı ve MUN gibi çalıştay ve konferanslara katılmaktadır. 

İngilizce Öğretim Hedeflerimiz

     Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde:
Dinlediğini Anlamada: Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş, sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilir.
Okuduğunu Anlamada: Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık metinleri okuyabilir, ilgi alanıyla ilgili olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makaleleri anlayabilir.
Karşılıklı Konuşmada: Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirlerini kesin ve kendinden emin bir ifadeyle dile getirebilir, karşısındakilerin konuşmalarıyla örtüştürebilir.
Sözlü Anlatımda: Alt temalarla bütünleştirerek, belirli fikirler geliştirip uygun bir sonuçla bağlayarak karmaşık konuları açık ve ayrıntılı bir biçimde belirtebilir.
Yazılımlı Anlatımda: Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon, rapor ya da deneme yazısında, önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konular hakkında yazabilir. Hedef okuyucuya uyacak bir üslup seçebilir. 

Hazırlık

MAIN  COURSE / SKILLS :

Lise hazırlık sınıfı programı, haftada 20 saatlik İngilizce derslerinden oluşur. Hazırlık sınıfında haftada 6 saat olarak programlanmış SKILLS derslerinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine odaklanan “holistik” bir program uygulanırken 14 saatlik programımız ise MAIN COURSE dersimiz olarak dilbilgisi, sözlü ifade, yazma becerileri ve akademik okuma becerilerine yönelik yoğun çalışmalara ayrılmıştır. Her iki programda da hedefimiz, sene sonu itibarı ile öğrencilerimizin CEF (Common European Framework) standartlarına göre B1 seviyesini tamamlamış olmalarıdır. İkinci dönem itibarı ile bu çalışmalarımız sonucunda öğrencilerimizin PET sınavını geçmesi hedeflenmektedir. Amaç, öğrencilerimizi Matematik ve Fizik derslerinin İngilizce işlendiği 9. sınıf programına hazır hale getirmektir. Program, hızlı akışa sahip ve interaktiftir.

9. Sınıf

F.C. / SKILLS :
9. sınıflarda İngilizce dersleri (3 saatlik “Main Course/FCE” ve 3 saatlik “Skills” bölümleri); ileri düzey okuma, yazma, dinleme ve konuşma çalışmalarının yürütüldüğü bir program içerisinde yürütülmektedir. Her iki derste de öğrenciler hazırlık sınıfında edinmeye başladıkları becerileri geliştirirler. Edebiyatla tanışan öğrencilerimiz, farklı türde eserler analiz etmeye başlarlar. Öğrenciler, yıl boyunca okuma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için çalışırlar ve onlardan okudukları çalışmaları anlayabilmeleri, yorumlayabilmeleri ve kendi yazma üsluplarını geliştirmeleri beklenir. Bu seviyede öğrenciler, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam ederek okuduğunu anlama, analiz etme, kompozisyon çalışmaları, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, düşüncelerin organizasyonu ve kelime bilgisini geliştirme gibi konular üzerinde yoğunlaşırlar. İkinci dönem itibarı ile bu çalışmalarımız sonucunda başarılı öğrencilerimizin FC sınavını geçme yolunda büyük bir yol kat etmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası Cambridge Sınavları

Yabancı dil öğrenimi kendi kültürünü dünya kültürleriyle beraber özümseyen çocuklarımızın bakış açısını zenginleştirir. Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek ise en modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür. Bu süreçte dünya standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metotları ile doğru bir yol izlemek gerekir. 1850’liyıllardan beri tüm dünya ülkelerine sınav hizmeti sunan Cambridge Üniversitesi'nin sınavlarına bugün 130 ülkeden her yıl 4 milyonun üzerinde aday katılır. Cambridge English Sınavları öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını ölçtüğü gibi soru çeşitleri ve içerikleri itibarıyla gündelik hayatla örtüşmüş geçerliliği ve kalitesi en yüksek ölçme değerlendirme araçlarıdır. Sınavların öğrenen üzerinde olumlu etki bırakması Cambridge Üniversitesi'nin en önemli hedefleri arasında yer alır.

İELEV Özel Lisesi’nde sıfır başlangıç düzeyinde İngilizcesi olduğunu kabul ettiğimiz öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir şekilde tespit edilmesi için Cambridge English Sınavları uygulanmaktadır.

Liseyi bitiren öğrencilerimiz sırası ile KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) ve TOEFL sınavlarını geçmiş ve sertifikalarını almış olurlar. 

The Duke Of Edinburgh Uluslararası Ödül Programı

The Duke of Edinburgh’s International Award, 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programının amacı; gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerilerini kazandırmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından başlatıldığından bu yana, 140 ülkede ve bölgede 8 milyonu aşkın genç ödül programına katılmıştır. Ödül programı, süresi arttıkça sorumluluğun da arttığı 3 kategoriden oluşur:

 • Bronz    (6 ayda tamamlanır)
 • Gümüş  (12 ayda tamamlanır)
 • Altın      (18 ayda tamamlanır)

Program, İELEV Özel Lisesinde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında İngilizce öğretmenimiz Gaye Koçer’in ödül koordinatörlüğünde, hazırlık sınıflarının bronz kategoriye katılımıyla başlamıştır. Bu kategoriyi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, 4 Aralık 2015’te 300’den fazla katılımcı ile düzenlenen tören ile sertifikalarını aldılar. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında hazırlık sınıfı öğrencilerimiz bronz, bu kategoriyi tamamlayan öğrencilerimiz ise gümüş kategori aktivitelerini yapmaya başlamışlardır. 

Esu Debate Academy

Arzu eden öğrencilerimiz İngilizce konuşma, kendi fikirlerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilme ve münazara yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla her yıl “Debate Academy” adı altında bazı ülkelerde gerçekleşen çalıştaya katılmaktadırlar.  ESU Debate Academy – Turkey, her sınıf seviyesinden lise öğrencileri için prestijli eğitim kurumlarının katıldığı 5 günlük bir gelişim programıdır. Çalıştay, yurt içi ve dışından katılan en iyi mentorların konuşmalarını, onlarla münazara ve bireysel konuşma aktivitelerinde birlikte çalışabilme imkânını, onlar tarafından değerlendirilme ve geri bildirim alma aşamalarını kapsamaktadır. ESU Debate Academy, aynı zamanda öğrencilere dünyanın farklı farklı okullardan arkadaş edinme ve sosyalleşme ortamı sağlamaktadır.

İELEV Özel Lisesi, hazırlık ve 9. Sınıf öğrencileri ile bu sene de 20-24 Ocak 2016 tarihinde MEF Üniversitesi’nde gerçekleşecek çalıştaya İngilizce öğretmenleri Gaye Koçer ile katılacaktır.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®