Aday Öğrenci Başvurusu için Tıklayınız

İngilizce

MİSYONUMUZ

İELEV Özel Lisesi  İngilizce Bölümü öğrencilerin eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini gelecek yıllardaki eğitim hayatını da göz önünde bulundurarak içerik bakımından zengin bir müfredat sunmaktadır. Öğrencilerimizin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini farklı durumlara uyum sağlayacak şekilde geliştirebilmeleri için rahat ve uygun bir ortam sağlamayı misyon edinmiştir.

İELEV Özel Lisesinde İngilizce

Hedeflerimiz

 • Dört dil becerisi üzerinde yoğunlaşarak öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru şekil ifade edebilmelerini sağlanması,
 • Öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratılması,
 • Diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmelerini sağlanması,
 • Araştıran, eleştirel olmalarını sağlanması,
 • Öğrenim ortamını zenginleştirmek üzere teknolojiyi derslere entegre edilmesi,
 • Yazılı ve görsel kaynaklar kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimini desteklenmesi,
 • Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını yaşam boyu sürecek şekilde edinebilmelerini sağlanması,
 • Öğrencilerimizi PET, FCE ve IELTS gibi uluslararası sınavlara girmeleri için öğrencilerimizi cesaretlendirilmesi ve süreç boyunca rehberlik edilmesidir.

Temel Prensipler

Okulumuzun İngilizce dil müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi üzerine temellendirilmiştir. Öğrencilerimize dil öğretirken benimsediğimiz ilkeler:

 1. Öğrencileri tanımak,
 2. Öğrencilerin dili öğrenebilmeleri için yeterli ortamın sağlamak,
 3. Öğrencilerin gelişimleri için iyi kalitede ders hazırlığı yapmak,
 4. İhtiyaçlara göre ders sunumunu uygun hale getirmek,
 5. Öğrencilerin dil gelişimini yakından gözlemlemek ve değerlendirmek,
 6. Çeşitli şekillerde pratik yapmalarını sağlayacak şekilde  öğrencilerin katılım ve işbirliğini sağlamak,
 7. Öğrencilerin gelişimi için yazılı ve sözlü geri bildirim vermektir.

Her Seviye İçin Amaçlarımız

Hazırlık Sınıfı: Hazırlık sınıflarımızda haftada 20 saat İngilizce dersi vardır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri üzerinde yoğunlaşan bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Dilbilgisi, kelime bilgisi ile zenginleştirilmiş sözlü ifade, metin analizi, ve farklı türlerde yazı çalışmaları önem taşımaktadır. Amacımız sene sonu itibari ile öğrencilerimizin B1+ seviyesine ulaşmalarıdır. Öğrencilerimizden beklentimiz, 9.sınıfta İngilizce işlenen Matematik ve Fizik derslerini anlayacak yeterliliğe erişmiş olmalarıdır.

9. Sınıf: 9. sınıfta İngilizce dersi haftada 6 saattir. Öğrencilerimiz beyin temelli öğrenme yaklaşımı ile dil seviyelerini yükseltir, edebiyat ile tanışır ve sene boyu eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler. Farklı türde metinler analiz edip yorumlayarak yazma becerilerine katkıda bulunurlar. Araştırma ve organizasyon becerileri bu sınıf seviyesinde çok daha fazla önem kazanır. Öğrencilerin sene sonu itibariyle FCE sınavını geçebilecek düzeye yaklaşmaları hedeflenir.

10.Sınıf: 10.sınıfta İngilizce dersi 5 saattir. Öğrencilerimiz okudukları çeşitli türlerdeki metinleri analiz ederek, farklı yazım tarzlarını öğrenerek ve farklı amaçlar için bunu pratik ederek dil becerilerini geliştirirler. Bu seviye öğrencilerimiz araştırma, analiz ve yorum gibi aşamaları içeren akademik bir araştırma yazısı yazmayı öğrenirler. Öğrenciler ulusal ve uluslararası dil aktivitelerine katılmaları için cesaretlendirilir ve sene sonu itibariyle FCE sınavını başarıyla geçmeleri beklenmektedir.

Öğrencilerimizin dil gelişimine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunacağından her yıl gerçekleşen ESU Münazara Akademisi, MUN ve EYP konferans ve çalıştaylarına katılmalarını desteklemekteyiz.

11 ve 12. Sınıflar: IB İngilizce B Standart Seviye sınıfında haftada 4, yüksek seviye sınıfında haftada 6 saat İngilizce vardır. Amacımız öğrencilerimizin yazılı, sözel, görsel ve işitsel materyaller kullanarak üst seviyede dil becerisine kavuşmalarıdır.