Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin tercih edecekleri meslekler hangi doğrultuda olursa olsun sanat kültürü gelişmiş, çağdaş, olay ve olguları algılarken seçici ve özgün, estetik bakış açısı ile tasarım ve uygulama yetisine sahip, kültürel değerlere önem veren, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Görsel Sanatlar eğitiminde obje etüt çalışmaları; nokta, çizgi, doku, ışık-gölge, çözümleme ve düzenleme çalışmaları; form, biçim, renk, perspektif, iki boyutlu renkli düzenleme çalışmaları; üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları; farklı boyama teknikleri (karakalem, toz pastel, akrilik boya) kullanılmış endüstriyel malzemeler ile tasarım ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca her öğrenci yıl içinde bir sanat dönemini incelemekte, projelendirmekte ve sunmaktadır.

Yıl içinde yapılan çalışmalar bir grup sergisi ile beğenilere sunulmaktadır.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®