Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat ile İleri Düzeyde İki Yabancı Dil

Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat ile İleri Düzeyde İki Yabancı Dil

İELEV Özel Lisemizde hem Almanca hem de İngilizce Hazırlık sınıfları ile IELEV Özel Lisesi, Türkiye'de her iki dilde hazırlık sınıf olan ilk ve tek lisedir.

İngilizce ve Almanca, hazırlık sınıflarında ağırlıklarına göre 20+8 saat; sonraki sınıflarda 6+6 saat dağılımına göre uygulanmaktadır. Bunun nedeni; Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploması alabilmesi için her öğrencinin bazı branş derslerini Almanca, bazılarını ise İngilizce alma zorunluluğu olmasıdır.

9. sınıftan itibaren branş dersleri, MEB ve Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat programı çerçevesinde Türkçe, Almanca ve İngilizce yürütülmektedir.

İELEV, tüm dünyada, müfredatını üç dil (Almanca, İngilizce ve Türkçe) üzerine kurgulayan tek lise olma özelliğini taşımaktadır.