Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat ile İleri Düzeyde İki Yabancı Dil

Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat ile İleri Düzeyde İki Yabancı Dil

İELEV Özel Lisemizde hem Almanca hem de İngilizce Hazırlık sınıfları ile IELEV Özel Lisesi, Türkiye'de her iki dilde hazırlık sınıf olan ilk ve tek lisedir.

İngilizce ve Almanca, hazırlık sınıflarında ağırlıklarına göre 20+8 saat; sonraki sınıflarda 6+6 saat dağılımına göre uygulanmaktadır. Bunun nedeni; Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploması alabilmesi için her öğrencinin bazı branş derslerini Almanca, bazılarını ise İngilizce alma zorunluluğu olmasıdır.

9. sınıftan itibaren branş dersleri, MEB ve Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat programı çerçevesinde Türkçe, Almanca ve İngilizce yürütülmektedir.

İELEV, tüm dünyada, müfredatını üç dil (Almanca, İngilizce ve Türkçe) üzerine kurgulayan tek lise olma özelliğini taşımaktadır.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®