İELEV Özel Lisesi’nde öğrencilerimiz: hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik dersinin temellerini öğrenirlerken 11 ve 12. sınıflarda üniversitede tıp, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında öğrenim görmeyi planlayanlar ileri düzeyde fizik dersi öğrenimi görürler. Bütün öğrenim süreçleri İngilizce olarak gerçekleştirilir.

Tüm seviye fizik derslerindeki ortak amaç; bilimi mümkün olduğunca ilginç ve eğlenceli halde sunarak öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerini kavramaları, yaparken öğrenmeleri, eleştirel ve yapılandırılmış düşünce becerilerini geliştirmeleridir. Amacımız; bilgiyi başarılı şekilde kullanan, günlük hayatında karşılaştığı olgu ve olayları anlayan,  bilimin ve teknolojinin artan etkisindeki dünyamızı kavrayan ve katkı sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bütün bu amaçlar, okulumuzun GIB sürecinde referans aldığı öğrenci profiline uygun eğitim-öğretim yapmayı hedeflemektedir.

Öğrenci Projeleri:

“Conservation of Energy”

This is a video about Conservation of Energy, that I made for the term project of the physics subject. I used animations and pictures to explain the conservation law clearly for both kids and adults. I hope the video is clear enough to give a basic idea to the essential topic of Physics, since energy is one of the important subjects for understanding the universe. Thanks for watching.
and the link: https://youtu.be/t2RHazcqIX0

“Conservation of Energy Experiment”

Even though we know the existence of energy conservation, the best way of proving it would be making an experiment about it. I made this experiment video in order to prove the law of energy conservation, which is a prove for my first video. In this video you can understand how work done is equal to lifting energy, which leads us to energy conservation. I hope, you will enjoy watching this video!
and the link:https://youtu.be/vBh0bmpjdoU

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®