Biyoloji; canlılık ve canlılarla ilgilenen, canlıların yapısını, işlevlerini, canlı ve cansız çevreyle ilişkilerini, değişimlerini ve çeşitliliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Tıptan eczacılığa, ziraattan veterinerliğe, moleküler genetik, embriyoloji, ekoloji gibi birçok alt disiplinleri olup sunduğu bilgilerle doğa anlayışımızı ve hayatımızı değiştirecek niteliktedir.

Antibiyotiklerin ve DNA yapısının keşfi, insan genomunun çözümlenmesi gibi devrim niteliğindeki gelişmeler hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Biyolojinin fizik ve kimya ile birlikte hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıktığını ve etrafımızı tam anlamıyla sardığını görürüz. 

Biyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilen, aynı zamanda bilimsel bilgiyi üreten ve kullanan bilinçli bireyler olarak toplumdaki yerimizi almamız gerekmektedir.

Bu nedenle öğrencilerimizin;

 • Biyoloji dersini seven,
   
 • Çevreye duyarlı,
   
 • Fen okuryazarı; bilimsel kavramları, olguları anlayabilen ve açıklayabilen,
   
 • Günlük hayatta karşılaştığı olayları, bilimin ve bilimsel bilginin doğası ile algılayan; temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayan, bunları uygun biçimlerde kullanabilen,
   
 • Teknolojik gelişmeleri takip edip yeniliklere uyum sağlayabilen,
   
 • Problem çözebilen,
   
 • Bilimsel etkinliklere ilgi duyan ve katılmaktan zevk alan,
   
 • Merak eden, araştıran, sorgulayan,
   
 • Gerektiğinde risk alabilen ve inisiyatif kullanabilen,
   
 • Mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ders içeriklerimiz, bu doğrultuda problem çözmeye yönelik planlanmaktadır.  Derslerimize, “5E Modeli”ne uygun olarak konuya yönelik merak uyandıran ve günlük hayat ile bağlantılı makaleler ile giriş yapılmaktadır. Konular işlendikten sonra konuya uygun deneyler öğrenciler tarafından yapılır. İpad’ler; araştırma, sunu (Keynote, Pages, Explain Everything) ve Google form uygulamaları ile ders içerisinde ve ödevlerde pekiştirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.  AppStore uygulamaları, ders içerisine konuya uygun olarak entegre edilmektedir. 

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®