Misyonumuza Dair:

İELEV Özel Lisesi Almanca bölümü olarak misyonumuz; öğrencilerimizin, küresel bir dünyada dil ediminin önemini ve gerekliliğini, her bir alanda yaşam felsefesiyle bütünleştirebilmelerini sağlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda Almanca öğrenmek, tek başına bir “amaç” olmaktan çıkmaktadır. Amacımız, İELEV Özel Lisesi öğrencilerinin hayal ettikleri ve hedefledikleri gelecek tasarılarına kavuşmalarına vesile olarak sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol üstlenebilecek gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda; donanımlı ve çağa ayak uyduran öğrenciler yetiştirmek, kapsamlı ve zorlu bir Almanca programını da beraberinde getirmektedir.

Öğrencilerimizden Beklediklerimiz:

 • Almancayı etkili bir şekilde kullanmaları,
 • DSD sınavlarında başarılı olmaları,
 • Yabancı dilin getirdiği tüm avantajlardan yararlanmaları,
 • Dili, hem akademik ihtiyaçlar doğrultusunda hem de günlük gereksinimler doğrultusunda kullanmaları/kullanabilmeleri,
 • Hata yapmaktan korkmayan, kendine güvenen bireyler olarak kendilerini her ortamda ifade edebilmeleri,
 • Sorgulamaktan çekinmeyen bireyler olmaları,
 • Okumayı, araştırmayı ve bunu Almanca olarak gerçekleştirebiliyor olmaktan dolayı keyif almaları,
 • Bilginin kutsallığında öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş olmaları

başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu beklentilerin yanı sıra tutumları ve söylemleriyle her türlü ortamda, İELEV Özel Lisesi ailesinin değerli bir mensubu olduğunu hisseden ve hissettiren bireylerin yetişmesini sağlayabilmek hedefimizdir.

Eğitim Öğretimde Teknolojik Kapsamdan Yansımalar

Teknolojinin (özellikle iPad, ses kayıt, fotoğraf, video) öğrenim edimine dâhil edilmesi ile öğrencilerin yabancı dil konusunda daha büyük bir şevkle çalışmaları adına, farklı dinamikleri bulunan özgün bir program uygulanmaktadır. Gerçekleştirilen ödev ya da projelerin bazıları öğrencilerin kendi bloglarında yer bulmaktadır. Yeni çıkan uygulamalar takip edilmekte, dersin daha da zenginleştirilmesi adına yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Proje ve ödevler bir taraftan yoğun bir şekilde teknolojiyi desteklemekte, bir taraftan da klasik kullanımlara (defter, dolma kalem) yer verilerek gerçekleştirilmektedir. Ders süresince ve ödevlerde dolmakalem kullanımının dışında hiçbir kaleme izin verilmemektedir. Bu sayede birçok öğrencinin yazısının olumlu yönde gelişmesi hedeflenmektedir. Böylelikle kullandığımız metodoloji içerisindeki çok katmanlı yaklaşım, içinde bulunduğumuz çağa uygun öğrenciler yetiştirmemize olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin hatalarını kendilerinin de fark edebilmesi adına, projelerde kontrollü bir şekilde yerine göre az müdahale ile önce hatalarını kendilerinin bulmaları da çalışmalar kapsamındadır. Bu tutum öğrencilerin daha sorgulayıcı ve araştırmacı olmalarını sağlamaktadır.

Oluşturmaya çalıştığımız “akademik” farkındalık, tüm sınıflarda özellikle üstünde durduğumuz en önemli meselelerden biridir. İELEV Özel Lisesi standardı ya da akademik format olarak adlandırdığımız bu formatın ileriki zamanlarda GIB ve üniversite eğitimlerinde oldukça faydalı olması beklenmektedir.  

Dil Öğretiminde Uygulanan Metotlar

 • Ders içerikleri ile doğru orantılı ve içerikleri pekiştirmeyi hedefleyen video içerik çalışmaları,
 • Öğrendikleri konular ile ilgili Almanca konuşarak hazırladıkları bu videoları, iPad’leri ile kaydederek sınıf arkadaşları ile paylaşmaları,
 • Kültür ve proje günleri kapsamında geziler düzenlenerek bu kültürel geziler sonrasında öğrencilerin Almanca sözlü ve yazılı üretimlerde bulunarak bu gezilerin değerlendirilmelerini ve ödevlerini hazırlamaları,
 • Öğrencilerin Almancayı hayatlarının içinde, eğlenerek ve keyif alarak yaşamalarını sağlamak adına seçilen uygulamalarla Almanca şarkı sözü yazarlığı ve/veya var olan bir şarkıyı öğrencinin kendine göre Almanca uyarlaması,
 • İnternet tabanlı yazılımlar sayesinde güncel konular, ödev içerikleri, video projeleri ile bağlantılı sürekli iletişim sağlanması ve proje geliştirilmeleri,
 • Her bir konu başlığı altında öğrencilerin sunum hazırlamaları, sunum tekniklerini geliştirmeleri,
 • Akademik formata uygun bir şekilde ödevlerin hazırlanması ve kendilerini bu alanda geliştirmeleri,
 • Gruplara ayrılan öğrenciler, konu özetlerini birlikte grup arkadaşları ile çalışarak görsel, işitsel ve yazınsal biçimde diğer gruplara anlatarak bu şekilde ders içeriklerini müşterek çalışma bilinciyle teatral, müzikal ve akademik anlamda pekiştirilmeleri,
 • Özel günler ile ilişkilendirilen projeler geliştirilmesi, öğrencilerin bu günler ile ilgili farkındalıklarının Almanca ile pekiştirilmesi,
 • Yazma becerilerinin geliştirmesi için yaratıcı yazarlık çalışmaları kapsamında ders içeriklerinde bulunan “Hikâyeyi Tamamla” yöntemi ile öğrencilere bir hikâyenin girişinin verilmesi, verilen hikâyenin belirtilen kriterler doğrultusunda Almanca tamamlanması,
 • Gerçekleşen ödevlerin sınıfta ekrana yansıtılarak sınıfça değerlendirilmesiyle hem yazma becerilerinin hem de eleştirel yaklaşımlarının gelişiminin sağlanması,
 • Alman Edebiyatının önde gelen isimlerinin ders kapsamında işlenmesi gibi esaslara dayanan başlıca metotlar, gözetilen temel hususlar arasında sıralanabilmektedir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®