Köklü bir tarihin izleri İELEV Özel Lisesinde

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) tarafından eğitime kazandırılan İELEV Okullarımızdaki eğitim anlayışımızın ve vizyonumuzun köklerini Sarı Siyahlı olmak oluşturur. Sarı Siyahlı olmak kendi değerinin farkında olan, çağdaş ve ulusal kültüre sahip çıkan ve evrensel değerlerle yetişen bir gençlik demektir.

Atatürk’ün ışığında, ülkesine ve dünyaya faydalı bireylerin yetişmesi için çıktığımız yolda İELEV Özel Lisesi ile hedeflerimize ulaşma uğraşlarımız devam etmektedir. İELEV Okulları, geçmişine sahip çıkan, ülke değerlerini koruyan, geleceği oluşturmaya aday, farklılıklara saygılı, mutlu, özgür ve çalışkan genç bireyleri topluma kazandırmaktan mutluluk duymaktadır.

İELEV Yönetim Kurulu

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®