İELEVTech Projesi ile Tabletli Eğitim

21. yüzyıl becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyerek 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlattığımız İELEVTech (Birebir Tabletli Öğretim Projesi) ile eğitim teknolojileri öğretim hizmetimizin merkezinde yer almaktadır. Bu amaçla İELEV Okullarında, tüm öğretmenlere ve 5. sınıftan itibaren tüm öğrencilere iPad verilmektedir. Sınıflar Apple TV’lerle donatılmış, ayrıca iMac Laboratuvarları her yaş grubuna açılmıştır. Dersler akademik sistem bütünlüğünde, iTunes U üzerinden dijital olarak yürütülmektedir.

İlkokul 1-4. sınıf seviyeleri arasında Scratch, ortaokul 5 ve 6. sınıf seviyelerinde Python ile kodlama, 7. sınıf seviyesinde ise iPad ile Swift Playground konuları yer almaktadır. Lise seviyesinde, İELEV Digital Authors kulübü ile iBooks ve iOS tasarım çalışmaları kulüp dersi olarak sunulmuştur. Kodlama çalışmaları klasik kod yazma öğretimi yanında grafiksel kodlama ve oyunlaştırma (gamification) desteğiyle yürütülmektedir.

İELEV, 2015 yılında İELEVTech Projesi ile Explain Everything’in yaratıcısı Moris Cook firması tarafından dünyada “Örnek Okul” seçilmiştir.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®