Genel Müdürlük Mesajı

İELEV Eğitim Kurumları Ailesi’nin Değerli Üyeleri, 

Pandeminin Türkiye ve dünyadaki seyrindeki hassasiyet nedeniyle yetkili makamların ilan ettiği takvim ve genelgeler doğrultusunda İELEV Okulları olarak etkin bir COVID-19 Süreç Yönetimi uygulamaktayız. Bu kapsamda okulumuzda alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerin bilgisine ilgili web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

İELEV Okulları Pandemi Kurulu olarak, kurumlarımızın güvenli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim hizmetini sürdürebilmesi için ekibimizle büyük bir çaba ve özveri içerisinde olduk. Velilerimiz ve tüm diğer paydaşlarımızla birlikte önlemlerimizi aldık. ielevNET Covid 19 Aşı/HES/PCR Takip Uygulaması üzerinden İELEV’li öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin, çalışanların ve taşeron firma çalışanlarının (Covid+) ya da (Covid+ temaslı) olup olmadıklarını HES numaraları ile günlük olarak takip ettik.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından yayınlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu, yol gösterici ana kaynaklarımızdır. Yayınlanacak olan yeni yönergeler doğrultusunda ana kaynaklarımızı güncelleyeceğiz.

Her bir okulumuz bünyesinde oluşturulan ve Okul Müdürlerimiz tarafından başkanlık edilen Pandemi Kurullarımız, okullarımızdaki hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon tedbirlerinin zamanında alınması için yukarıda adı geçen Sağlık Bakanlığı ve MEB kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun tüm akademik, idari ve fiziki düzenlemelerin yapılması ve denetlenmesinden sorumludur.

Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Siz değerli velilerimiz ve diğer paydaşlarımızın da katkılarıyla, COVID-19 Süreç Yönetimini sağlıkla yürütüp, sağlıklı okul ortamımızı koruma arzusundayız.