Bizden Haberler

Toplam: 129
13.2.2017
Küçük Tarihçiler Günümüzdeki Geçmişin İzini Sürüyor II: Bir Yerel Tarih Projesi

Çağdaş öğrenme kuramlarıyla birlikte, öğrenci merkezli yaklaşımların etkinlik kazanmasıyla “Yerel Tarih” çalışmaları okul programlarında daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Ülkemizde henüz, tarih bilimcilerin kullandığı alternatif bir “tarih araştırma” yöntemi olmanın çok da ötesine gidemeyen “Yerel Tarih” araştırma yöntemi, Sosyal Bilgiler Bölümümüz tarafından planlanan projeyle 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 6. sınıf düzeyinde bir öğretim yöntemi olarak kullanılmıştır. Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri “Küçük Tarihçiler Günümüzdeki Geçmişin İzini Sürüyor II: Bir Yerel Tarih Projesi” adlı çalışmayla klasik ders programlarının beyliklerden imparatorluklara, krallıklardan devletlere uzanan, siyasi tarihin ötesine geçemeyen yapısından sıyrılarak sıradan insanın, gündelik yaşamın tarihine yolculuk etmişlerdir. Proje öncesi “Yerel Tarih” eğitimi alan öğrencilerimiz birer küçük tarihçi olma yolunda gerekli bilgileri edinmişlerdir. Ardından kendilerine verilen “Yerel Tarih Proje Rehberi”ndeki yönergeleri takip ederek araştırma sürecine başlamışlardır. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yücel Kabapınar ve Yard. Doç. Dr. Gül Tuncel tarafından danışmanlık verilen proje boyunca, birer “küçük tarihçi” gibi çalışarak konu belirleme, kaynak toplama, sözlü tarih görüşmeleri yapma, araştırma raporu hazırlama ve sergi hazırlık çalışmalarını yürütmüşlerdir. 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 13.00’te Özel İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulumuzda gerçekleşecek proje sergisiyle de araştırma sonuçlarını sergi ziyaretçileriyle paylaşarak proje süreçlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerimizi, araştırma becerilerini geliştirerek, tarihe yönelik farklı bir bakış açısı kazandıkları böyle bir “Yerel Tarih” projesi içinde yer aldıkları ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları için tebrik ederiz.

Toplam: 129

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®