İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu / İlkokulu Online Tanıtım Formu için Tıklayınız

Basında İELEV

Toplam: 155
13.6.2019
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi için Yol Haritası: İELEV Özel Lisesi ile Çift Diploma

İELEV Özel Lisesi, LGS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diler. Kariyer hayatını doğrudan etkileyen üniversite tercihindeki en önemli değişken: lise eğitimi. Lise eğitimleri boyunca gelecekteki mesleki yönelimleri için; ilgi, yetenek ve potansiyelleri doğrultusunda, altyapıları özenle inşa edilen öğrenciler, yükseköğretim sınavlarında rakiplerini kolaylıkla eleme şansı kazanıyor. İELEV Okulları bu farkındalıkla, okul öncesinden liseye, bünyesinde eğitim alan tüm öğrencilerine; bilimsel bakış açısına sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, birden fazla yabancı dil konuşan (Almanca-İngilizce), teknolojiyi etkin kullanan bireyler olabilmeleri adına sayısız olanak sunuyor. Türkiye’deki İlk GIB-DP Okulu Türk Millî Eğitim Sistemi içinde, Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı akreditesine sahip ilk okul: İELEV Özel Lisesidir. GIB Diploma Programı; Uluslararası Bakalorya (IB) Programının tüm modüllerini içeren ve buna ek olarak Abitur ile aynı fırsatları sunan, 100’den fazla ülkede (İngiltere, ABD, Avusturalya vb.) geçerliliği olan bir programdır. Bu diplomaya sahip olan İELEV Özel Lisesi mezunları; Almanya, İsviçre ve Avusturya’da yüksek öğrenimlerine ücretsiz veya çok uygun ücretlerle devam etme ayrıcalığına sahip olurlar. İELEV Özel Lisesi öğrencileri; Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploması MEB Lise Diploması Cambridge Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sertifikası, (PET: Preliminary English Test, FCE: First Certificate in English) Almanca Dil Diploması (DSD: Deutsches Sprachdiplom) alarak mezun olurlar. IB Eğitim Programı ile Seçkin Dünya Üniversitelerinde Eğitim Şansı Uluslararası Bakalorya (IB: International Baccalaureate) Programı, dünyanın birçok ülkesinde üç farklı seviyede (MYP, PYP, DP) uygulanan, Uluslararası Bakalorya Örgütü (IBO: International Baccalaureate Organization) tarafından tasarlanmış bir eğitim sistemidir. 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış Uluslararası Bakalorya Diploma Programı; öğrencileri üniversite ve kariyer yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak beklentisi yüksek, emek isteyen ve dengeli bir eğitim standardıdır. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, İELEV Özel Lisesi tarafından öğrencileri hayata hazırlayan bir eğitim sistemi olarak uygulanır. Akademik ve sosyal olarak çok yönlü bir içeriği olan program, seçkin dünya üniversiteleri tarafından kabul görmektedir. Öğrencilerin birer dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlayan, Uluslararası Bakalorya Diploma Programına devam ederek eğitimlerini tamamlayan İELEV Özel Lisesi öğrencileri; hem Millî Eğitim Bakanlığı Diploması hem de Uluslararası Bakalorya Diploması (GIB Diploması) olmak üzere iki diploma ile mezun olurlar. Ayrıca Uluslararası Bakalorya Diploması alarak mezun olan öğrenciler; Almanya, İsviçre ve Avusturya’daki üniversitelere doğrudan başvurma hakkı elde ederler. Uluslararası Bakalorya Diploması, öğrencilere hem Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde hem de dünyadaki üniversitelerde burs olanağı sağlar. Yurt Dışı Alman Okulu Ayrıcalıkları: İELEV Özel Lisesi, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Alman Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesinden sonra İstanbul’da bu statüye sahip üçüncü okul olarak akredite edilmiştir. Akreditasyon 5 Nisan 2017 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğunda atılan imzalarla yürürlüğe girmiştir. Dünyada bu statüye sahip toplam 140 okul bulunmaktadır. Ayrıca İELEV Özel Lisesi, Türkiye’de, anaokulundan liseye devam eden bir yapı içerisinde olup, Almanya tarafından akredite edilmiş tek okul olma özelliğini taşımaktadır. Verilen bu özel statü ile İELEV Özel Lisesine Alman hükümeti tarafından okulun laboratuvar ve teknik donanım desteğinin yanı sıra öğretmen desteği de sağlanmaktadır. Hazırlık Sınıfında Zorunlu İngilizce ve Almanca Eğitim İELEV Özel Lisesi, GIB Diploma Programı’nın bir gereği olarak öğrencilerine; farklı diller konuşabilmeleri, farklı kültürlere tanık olabilmeleri ve farklı sosyal çevreler edinebilmelerine ön ayak olmak için, lise hazırlık sınıfında hem İngilizce hem de Almanca eğitim verir. İELEV Özel Lisesinden Mezun Olmadan Yurt Dışı Okullarına Ön Kabul Avantajı İELEV Özel Lisesinde öğrenciler, yurt dışı eğitim danışmanının yardımıyla kendilerine en uygun okulu ve bölümü bulur; başvurular sırasında gerekli CV ve dokümanların hazırlanmasında öğretmenlerinin desteğini alırlar. 5 Nisan 2017’de alınan akreditasyondan sonra bu yıl ilk mezunlarını veren İELEV Özel Lisesinin GIB-DP müfredatına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İELEV Özel Lisesi öğrencileri; Uluslararası Bakalorya Programı ile alabildikleri kabul ve burs olanaklarının yanı sıra, IB Diploması olmadan da okuldaki derslerinden aldıkları notlarla yurt dışı okullarına başvuru yapabilirler. Yurt dışı eğitim danışmanı, öğrencilere destek olarak bu sürecin hızlı ve etkin yönetilmesini sağlarlar.

Toplam: 155
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®