İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu / İlkokulu Online Tanıtım Formu için Tıklayınız

Nakil İşlemleri

Herhangi bir nedenle okuldan ayrılmak isteyen öğrenci, okul idaresine dilekçe verir. Ayrılma işlemleri tamamlanan öğrencinin not çizelgesi imza karşılığında veliye teslim edilir. Öğrenciye ait dosya e-okul üzerinden öğrencinin devam edeceği okula gönderilir.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®