Ölçme ve Değerlendirme

İELEV Okulları, eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel oluşturmak amacıyla çeşitli ölçme değerlendirme uygulamaları kullanır.

Öğrencinin görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü değerlendirmelerde ölçüt olarak alınarak farklı ölçme değerlendirme teknikleri ile değerlendirilir.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, gelişmiş eğitim sistemlerindeki ölçütlere göre analiz edilir ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilir. Akademik uygulamalarımızda kullanılan yöntemler, değerlendirme süreçleri ve uygulamalar bütünlük içinde yürütülür.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri için sorumluluk almalarının gereğine inanarak,

  • Okul dışındaki zamanlarında, kendilerinin planlayacakları bir sorumluluk alanı oluşturmaları,  plan yapma becerisi edinebilmeleri,
  • Okul sürecinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması ve başka disiplinlere aktarımının gerçekleşmesi için birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize görev ve sorumluluklar verilir.

İELEV Okulları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Hazır bulunuşluk sınavları
  • Bireysel telafi çalışmaları
  • Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları
  • Kazanım değerlendirme çalışmaları
  • Genel değerlendirme sınavları
  • Genel tekrar sınavlarıdır.

Öğrencilerimizin başarıları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği ve İELEV Okulları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde belirlenir.

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri, sınıf seviyelerine göre ürün dosyası oluşturmaları, gelişim raporları her dönem sonunda velilerle paylaşılır. 1-4. sınıflarda Gelişim Raporu kurumsal hedefler ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanarak etkinlik takviminde belirlenen tarihte velilere iletilir.

“Gelişim Raporları” öğrencinin o dönem için öğrenme sürecinde yaşadığı deneyimleri, performansı belirlemeye yönelik çalışmaları, müfredatta yer alan kazanımlara ne kadar hakim oldukları, ders etkinliklerine katılımı dikkate alınarak oluşturulur.