Eğitimde Apple ve Tabletli Öğretim Projesi

Eğitimde Apple Profili İELEV Okullarında                            

İELEV Okulları olarak öğrenmeyi daha etkin hale getirmeyi ve eğitim teknolojilerini kullanarak 21. yüzyıl becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi akademik bir sistem bütünlüğü ile sağlamayı planlıyoruz.

2014-2015 öğretim yılı ile itibariyle İELEV Okulları olarak ortaokul 5. ve 6. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve tüm K12 grubu öğretmenlerimiz ile birlikte Apple teknolojilerini kullanmaya başladık. 2015-2016 öğretim yılında 7. sınıflar ve lise 9. sınıfların da katılımıyla projemizi geliştirdik. Birebir dijital öğretim kapsamında iPad, 21. yüzyıl insanının gerektirdiği dijital vatandaşlık ve bilgi okuryazarlığı niteliklerinin İELEV Okullarında  erken yaşta kazandırılması sürecinde aktif bir şekilde yer alıyor. Bu süreçte tüm sınıflarımızda yer alan Apple TV’ler, kullandığımız güçlü Apple uygulamaları, iMac laboratuvarlarımız, iPadler, interaktif tahta ve 3D ders içerikleriyle donatılmış teknoloji sınıflarımız, zümre odalarında konumlandırılmış Mac mini bilgisayarlar, iTunes U öğretim yönetim sistemi ve mobil cihaz yönetim sistemi ile birlikte eğitimde Apple teknolojileri ile yol alıyoruz.

Öğretimde öğrenciye kazandırılmak istenen bilgi ve kazanımlar, öğrenciler öğrenim ortamında aktif olarak rol aldıklarında gerçekleşebilmektedir. Apple ürünleriyle kendi öğrenme deneyimlerini yaratmak, öğrencilerin odaklanmasını sağlıyor. iPad, değişik eğitim programlarını kapsayan bu deneyime katkıda bulunuyor ve öğrencilere kendi projeleri için en uygun teknoloji araçlarını seçme olanağı veriyor.

iPad içinde bulunduğumuz dijital dünyada yetişen gençler için öğrenimin yanı sıra bireysel ve sosyal yaşamları için birçok çözüm içeriyor. Kişisel organizasyon ve iletişim yanı sıra internet kullanımı ve sunduğu uygulamalarla birçok farklı veri, bilgi, uygulamaya erişime olanak sağlıyor.

İELEV Okullarında birebir tabletli öğretim, öğrenme-öğretme faaliyetlerini aktif bir şekilde ele alan ve süreç boyunca öğrenme ürünlerini ölçüp yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde derse etkileşimli olarak katılımı sağlayan “Birebir Tabletli Öğretimde Çok Fonksiyonlu Etkileşimli Öğretim Modeli” ile yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, iletişimin ötesinde birebir etkileşim içerisindeler. Dosya ve ödev paylaşımları, ders sunumları, sınıf içi ve sınıf dışı çevrimiçi/çevrim dışı uygulamalar, ölçme-değerlendirme uygulamaları, interaktif zenginleştirilmiş ders kitapları, bireysel/grup proje çalışmaları öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamlarını geleceğin eğitim teknolojileriyle şekillendirmelerine imkan sağlıyor.

İELEV Okulları iTunes U sayfasından öğretim modelimize erişebilir ve yayınlanan açık derslere abone olabilirsiniz.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®