Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Genel Müdürlük Mesajı

İELEV Eğitim Kurumları Ailesi’nin Değerli Üyeleri, 

Pandeminin Türkiye ve dünyadaki seyri konusundaki belirsizlik ve konunun hassasiyeti nedeniyle yetkili makamların ilan ettiği takvim ve genelgelerde sıkça yapılan güncellemeler doğrultusunda İELEV Okulları olarak etkin bir COVID-19 Süreç Yönetimi uygulamaktayız.

COVID-19 salgını bireysel, kurumsal, toplumsal alışkanlıklarımızı ve süreçlerimizi değiştiriyor. Bu değişimleri doğru yönetebilmek ve eğitim kurumlarımızın güvenli bir şekilde açılması, öğrencilerimizin eğitim hizmetini sürdürebilmesi için ekibimizle büyük bir çaba ve özveri içerisindeyiz. Velilerimiz ve tüm diğer paydaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. ielevNET Covid 19 Aşı/HES/PCR Takip Uygulaması üzerinden İELEV’li öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin, çalışanların ve taşeron firma çalışanlarının (Covid+) ya da (Covid+ temaslı) olup olmadıkları HES numaraları ile günlük olarak takip edilir.

http://apps.ielev.k12.tr/ ielevNET adresinden öğrencinizin ve sizin HES kodunu ve aşı kartınızı giriniz.

Okullarımızın eğitime hazırlanması sürecinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından yayınlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu, yol gösterici ana kaynaklarımızdır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için yayınlanacak olan yeni yönergeler doğrultusunda ana kaynaklarımızı güncelleyeceğiz.

Her bir okulumuz bünyesinde oluşturulan ve Okul Müdürlerimiz tarafından başkanlık edilen Pandemi Kurullarımız, okullarımızdaki hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon tedbirlerinin zamanında alınması için yukarıda adı geçen Sağlık Bakanlığı ve MEB kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun tüm akademik, idari ve fiziki düzenlemelerin yapılması ve denetlenmesinden sorumludur.

Bilindiği üzere, COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar, toplu halde bulunulan yerler olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar, bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Siz değerli velilerimiz ve diğer paydaşlarımızın da katkılarıyla, COVID-19 Süreç Yönetimini sağlıkla yürütüp, 2021-2022 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı'nda da sağlıkla öğrencilerimize kavuşmayı dileriz.