Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

Akademik Düzenlemeler

Okula Dönüş Senaryoları

Akademik heyetimiz gelecek yılki olası eğitim şekilleri için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarının yönergeleri ve kılavuzları doğrultusunda yaz boyunca hazırlıklar yapmıştır.  Üç farklı senaryo üzerinde durulmuştur, bunlar yüz yüze (yeni normal), hibrit ve online eğitim senaryolarıdır. Bu modelleri yapılandırırken 2019-2020 eğitim-öğretim dönemindeki uzaktan eğitim tecrübelerimizden faydalandık. Bu modellerde sürdürülebilir, etkin ve verimli olmayı, kullanılabilecek en iyi araçlardan ve kaynaklardan faydalanmayı amaçladık. Öğrencilerin değişen koşullara uyum sağlamasını kolaylaştıracak ve öğrenme sorumluluklarını geliştirecek, motivasyonlarını, katılımlarını ve öz disiplinlerini artıracak çalışmalar planladık.

 

 
 

Yeni Normal (Yüz Yüze)

Tüm öğrencilerimizin eş zamanlı okulda olacağı bu senaryoda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi haftada 45 ders saati olacak. Günlük ders saati yine 9 ders olarak düzenlenecek. Öğrenciler kendi sınıflarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine katılacaklar. Yüz yüze eğitim senoaryosu çerçevesinde sınıflarda ve teneffüslerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağlanacak. Hijyen kuralları ve sosyal mesafeyi kapsayan yeni normal yaşam koşulları konusunda öğrencilere eğitimler verilecek. 

Öğrencilerimiz sınıflarında Sağlık Bakanlığı’nın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak aralarında bir metre mesafeli düzenlenmiş sıralarında oturacaklar. Sınıf oturma planı değişmeyecek ve bu planına kesinlikle uyulacak. Öğrencilerimiz gün boyu aralarında malzeme alışverişinde bulunmayacaklar. Herkes sadece kendisine ait eşyaları kullanacak. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin okul araç gereçlerini eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmalar gerekmektedir.

Zorunlu olmadıkça öğrenciler sınıfları dışında başka bir ortamda ders görmeyecek. Herhangi bir amaçla öğrenciler karılarak ders yapılmayacak. Müzik ve görsel sanatlar dersleri öğrencilerin kendi sınıflarda yapılacak. Görsel sanatlar dersinde kesinlikle ortak malzeme kullanılmayacak. Beden Eğitimi dersleri sınıfların birleşmesiyle değil, her bir sınıf için ayrı ayrı zamanlarda yapılacak. Ders, spor salonunda ya da açık spor sahasında yapılırken, bedensel temasın yaşanabileceği herhangi bir takım oyunu oynanmayacak. Dersler öğrencilerin bireysel hareket edebilecekleri mesafede yapılacak. 

Yeni normalde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz farklı saatlerde teneffüse çıkarken yine gruplar kendi içlerinde farklı sırayla yemeğe gidecekler.

Hibrit

Öğrenciler, haftada üç gün okula gelerek seyreltilmiş sınıflarda eğitim görürken, haftanın üç günü de uzaktan eğitimle derslerini takip edecekler. 

Her sınıf düzeyindeki yüz yüze ve online ders dağılımları, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemindeki uzaktan eğitim tecrübelerimizden faydalanarak belirlendi. Öğrenciler yüz yüze programda günde 9 ders saati eğitim öğretim faaliyetlerine katılırken, uzaktan eğitimde günde 6 ders saati katılacaklardır.

Öğrenciler, okula geldikleri günlerde yukarıda bahsedilen yeni normal okul koşulları geçerli olacaktır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde ise Google Classroom’da kayıtlı oldukları online sınıflarında senkron ve asenkron online etkinlikleri gerçekleştireceklerdir.

Uzaktan

Öğretmen ve öğrencilerimizin geçtiğimiz eğitim öğretim yılından deneyimli oldukları bu senaryoda dersler evden online olarak işlenecektir. Uzaktan eğitim sürecinde dersler evden devam ederken okuldaki eğitim sürecine en yakın şekilde işleyebilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Öğrenciler, uzaktan eğitimde günde 7 ders saati canlı derslere katılacaklardır. Derslerin ardından ilkokul ve ortaokulda etüt dersleri gerçekleştirilecektir.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin düzenli olarak ev ödevleri ve ölçme değerlendirme süreçleri devam edecektir. Öğrenciler, Google Classroom üzerinden öğretmenlerinin paylaşmış oldukları içerikleri takip edebilecekler ve süreç değerlendirmesi için yapılan KDÇ çalışmalarına katılabileceklerdir. Öğretmenlerimiz her konu bitiminde KDÇ sınavı uygulayacaklar. Öğrencilerimizin süreç içinde kazanımlarını takip etmek ve tam öğrenme modeli çerçevesinde eksik kazanımlarına yönelik destek çalışmalarını planlamak için uyguladığımız online deneme sınavları online test platformu üzerinden etüt derslerinden sonra, GTT sınavları ise ders saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları K12 sisteminde velilerimizle paylaşılacaktır. 

Ölçme değerlendirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eksik kazanımların tamamlanması yada anlaşılmayan konuların yeniden gözden geçirilmesi amacıyla ihtiyaca yönelik canlı derslerden sonra etüt çalışmaları yapılacaktır.

Bireysel desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için ise öğretmenlerimizin öğrenciye birebir destek vereceği buluşmalar gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim döneminde hafta sonları uygulanan kulüp ve ders dışı etkinlikler bu dönem hafta içi günlerde program dahilinde uygulanacaktır. Online ders programı çerçevesinde uygulanacak olan kulüp çalışmaları öğrencinin çevrimiçi katılımına uygun olan, öğrencinin sosyal, duygusal, sanatsal, dijital ve kültürel becerilerini geliştirmeye yönelik aynı zamanda da keyifli vakit geçirecekleri etkinliklerden oluşacaktır.