Yabancı dilimiz Almancadır. Öğrencilerimiz, Alman dilini, kültürünü tüm güne yayılan oyun ve uygulama odaklı yöntemlerle öğrenirler. Yabancı dil programımız, alanında uzman eğitimciler tarafından Almanca ve Türkçe hazırlanır ve eş zamanlı uygulanır.

Küçük çocuklar yabancı dilin günlük dil olarak kullanıldığı ortamlarda o dili daha iyi ve kolaylıkla öğrenirler. Günlük ihtiyaçlarını, yabancı dili kullanarak karşılama zorunda kalmaları dil edinimlerini hızlandırır. Dil öğrenimine erken yaşlarda başlamak ana dil düzeyinde telaffuz becerisi kazandırmak açısından da önemlidir. Çocukların dil edinimine erken yaşta başlamaları gerektiği öngörüsüyle okulumuzda 3. yaştan itibaren Almanca öğretimi programı uygulanır. Program, ana dili Almanca olan öğretmenler tarafından Türkçe programla eş zamanlı yürütülür. Öğrencilerimiz, okuldaki günlük yaşamlarının her anında Almanca ile karşılaşırlar. Bunun dışında yabancı dili kullanabilecekleri farklı etkinliklere katılırlar.

Çok kültürlülük anlayışımız gereğince, öğrencilerimizin Alman kültürünü tanımalarına olanak sağlayan etkinlikler öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline getirilir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • The International Baccalaureate®MEB - Okul Sağlığı
  • İngilizce Drama Kulübü (International Schools Theatre Association)
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®