İELEV Özel Lisesinde Model Birleşmiş Milletler Kulübü,  Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırılmasıdır. Çalışmalar İngilizce yürütülür ve kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine bağlıdır. İELEV MUN Kulübüne katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak çalıştaylar düzenler, konferanslara katılırlar. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenirler ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara da katılırlar. Diplomat kimliğine girip diğer temsilci öğrencilerle tanışır ve konuşurlar. Dil ve bilgi becerilerini kullanır, üstlendikleri pozisyonu taşırlar.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®