İELEV Özel Lisesi’nde öğrencilerimiz: hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik dersinin temellerini öğrenirlerken 11 ve 12. sınıflarda üniversitede tıp, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında öğrenim görmeyi planlayanlar ileri düzeyde fizik dersi öğrenimi görürler. Bütün öğrenim süreçleri İngilizce olarak gerçekleştirilir.

Tüm seviye fizik derslerindeki ortak amaç; bilimi mümkün olduğunca ilginç ve eğlenceli halde sunarak öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerini kavramaları, yaparken öğrenmeleri, eleştirel ve yapılandırılmış düşünce becerilerini geliştirmeleridir. Amacımız; bilgiyi başarılı şekilde kullanan, günlük hayatında karşılaştığı olgu ve olayları anlayan,  bilimin ve teknolojinin artan etkisindeki dünyamızı kavrayan ve katkı sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bütün bu amaçlar, okulumuzun GIB sürecinde referans aldığı öğrenci profiline uygun eğitim-öğretim yapmayı hedeflemektedir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®